1,1 mio € za obnovo križišča

1,1 mio € za obnovo križišča

-
0 104

Direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko, župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver in predsednik uprave CGP d.d. Novo mesto Martin Gosenca so podpisali 1,1 milijona evra vredno pogodbo za rekonstrukcijo križišča državnih cest v Mokronogu. Dela bodo zaključena do konca aprila 2016.

Gre za križišče regionalnih cest, ki na obnovo čaka že od leta 2007, ko je bila z vidika ekonomske upravičenosti za izvedbo izbrana tako imenovana prva različica ureditve, ki predvideva le ureditev križišča in cesto do konca Florijanske ceste in je med drugim v Mokronogu sprožila številne razprave zaradi rušitve Koželjeve hiše v spodnjem delu kraja.

“Naš projekt je bil tako zaradi nujnosti izvedbe kot tudi na račun pridobljenih evropskih sredstev prepoznan kot projekt, ki je zrel za izvedbo. Obnova križišča in Florijanske ceste bo končno prinesla večjo varnost vseh udeležencev v prometu, predvsem pa pešcev, hkrati pa bo bistveno prispevala tudi k sami k urejenosti območja znotraj naselbinske dediščine, imenovane Mokronog – trško naselje,” pravi župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver.

“Podpis te pogodbe je rezultat dobrega sodelovanja med občino in direkcijo, saj je bilo do podpisa pogodbe treba prestati kar nekaj zahtevnih ovir. Mi pričakujemo, da bo CGP ta projekt uspešno zaključil,” ob podpisu pogodbe pravi direktor DRSI Damir Topolko.

Zamisel o rekonstrukciji križišča regionalnih cest Trebnje-Mokronog, Mokronog-Boštanj in Mokronog-Zbure sega v leto 2007, ko se je urejalo središče Mokronoga. Takrat je promet v križišču oviral večstanovanjski objekt Stari trg 5 v Mokronogu (Koželjeva hiša), ki je predstavljala enoto nepremične kulturne dediščine. Občina in Direkcija RS za infrastrukturo sta se dogovorili, da se objekt odkupi in uredi križišče, ki bolj varno, bolj pregledno in bo omogočalo boljšo pretočnost prometa.

V letu 2009 je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije izdal soglasje na idejni projekt ureditve križišča kot trikrako križišče, leto kasneje po odkupu objekta in njegovi odstranitvi pa je Direkcija RS za infrastrukturo naročila PZI projekt ureditve križišča vključno z ureditvijo trga in struge Stajniškega potoka. V letu 2011 je bila zaključena recenzija projekta in podpisana podgodba o sofinanciranju ureditve med takratnim ministrstvom za promet in občino. V letu 2013 so se začele aktivnosti za razpis za izvajalca del, ki pa so bile zaradi nezagotovljenih proračunskih sredstev ustavljene.

Avgusta letos je bil objavljen javni razpis za izbor izvajalca gradbenih del. Najugodnejšo ponudbo je dal CGP d.d. iz Novega mesta. Gradbena dela bo izvedel za 1.121.716,72 EUR. Sredstva bosta zagotovili Direkcija RS za infrastrukturo v višini 675.045,78 EUR in občina Mokronog-Trebelno v višini 446.670,95 EUR. Predvideni zaključek del je 30. april 2016.

(simbolna fotografija)