180 dni za obnovo ceste pod Rojami

180 dni za obnovo ceste pod Rojami

-
5 198

Na Mirni so le dočakali naslednji korak pri nujni obnovi državne ceste skozi Mirno proti Mokronogu, na odseku pod naseljem Roje. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je namreč objavila javno naročilo
za oddajo ponudb za rekonstrukcijo.

Gre za 460 metrov dolg odsek državne ceste R1-215 Trebnje-Mokronog. Pod naseljem Roje na Mirni je cesta močno dotrajana, nevarna in vodstvo občine si je za obnovo prizadevalo vse od ustanovitve, na državo so se s peticijo obračali tudi prebivalci, a takratni DRSC je vedno odgovarjal, da za obnovo denarja ni. Zdaj se občani lahko nadejajo, da bo cesta obnovljena še letos, saj bo DRSI glede na poziv ponudbe odpiral 22. marca, rok za izvedbo del pa je 180 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

FOTO: 180 dni za obnovo ceste pod Rojami

(foto: cesta pod Rojami/LAPEGO)

“Smo izredno zadovoljni, da je prišlo do tega razpisa. Občina Mirna je vložila zelo veliko truda v pridobivanje dokumentacije oziroma smo jo celo financirali, veliko truda tudi v pridobivanje zemljišč za ureditev te ceste in seveda pričakujemo, da bo tudi izvedba same sanacije še v letošnjem letu. Lahko rečemo, da bodo v prvi vrsti najbolj zadovoljni prav prebivalci tega območja, katerim je nočni mir kraten z velikim hrupom tovornjakov oziroma vozil, ki vozijo po tako luknjasti cesti. Vesel bom, ko bo po tem delu ceste mirna vožnja tako za tiste, ki bodo vozili, kot za tiste, ki tam živijo,” pravi župan Dušan Skerbiš.

Občina bo ob rekonstrukciji uredila pločnik in javno razsvetljavo ob njem, poskrbela pa bo še za tako želeno razsvetljavo pri parkiriščih pri tako imenovanih spodnjih blokih. Spomnimo: V letu 2009 je bila dokončana rekonstrukcija odseka državne ceste med Trebnjem in Mokronogom, pri Sotli, v skupni dolžini 440 metrov. Leto kasneje, ko je bila Mirna še del občine Trebnje, se je odločilo, da se z rekonstrukcijo nadaljuje proti naselju Mirna. Za 460 metrov dolg odsek pod Rojami je bila izdelana in potrjena projekta naloga za izdelavo projekta za izvedbo rekonstrukcije tega dela državne ceste. Projektno dokumentacijo je nato naročila in plačala Občina Mirna in jo decembra 2012 oddala v recenzijo na DRSC. Takrat so na občini pričakovali, da bo recenzija opravljena v nekaj mesecih, a je do nje – po številnih sestankih in potem, ko je cesto leta 2014 obiskal in predlagal ukrepe celo državni inšpektor – prišlo šele lani. Sledil je odkup zemljišč in v petek tudi
objava naročila za izbor izvajalca del.