2. januar ostaja dela prost dan

2. januar ostaja dela prost dan

-
0 184

Državni svetniki niso izglasovali veta na novelo zako o praznikih in dela prostih dnevih. Proti vetu je glasovalo 20 svetnikov, za veto pa 14. Drugi januar bo tako ostal dela prosti dan.