20 let najbolj obremenjene številke

20 let najbolj obremenjene številke

-
0 111

Številka 112 za klic v sili obeležuje 20-letnico delovanja v Sloveniji. Pred tem smo imeli številki 93 in 94. V centru za obveščanje vsako leto na številki 112 zabeležijo kar 600.000 klicev, največ v času naravnih nesreč – takrat vsako sekundo za pomoč gasilcev oziroma reševalcev zaprosi tudi več kot 20 klicateljev. “V tej službi dobrih novic ni, zato moramo najti način, kako se po službi odklopiti,” pravijo operaterji v klicnem centru.

Na območju JV Slovenije delujeta Regijska centra za obveščanje Novo mesto in Brežice.