270-letna zgodovina novomeške Gimnazije

270-letna zgodovina novomeške Gimnazije

-
0 61

Ob 17. uri bo na novomeški Gimnaziji v okviru praznovanja 270-letnice neprekinjenega delovanja vodenje po stalni razstavi dokumentov iz zgodovine novomeške gimnazije z naslovom “Pietati Litterisque: Za spoštovanje in znanje.” Razstava je izjemno zanimiva po njej vas bo vodila profesorica Natalija Petakovič.

Novomeška gimnazija je ena najstarejših izobraževalnih ustanov z neprekinjeno tradicijo na Slovenskem.

Ustanovila jo je cesarica Marija Terezija davnega leta 1746. Vodstvo šole so prevzeli novomeški frančiškani in pouk je stekel 3. novembra 1746. Na koncu seznama 66 dijakov je prvi prefekt novomeške gimnazije pater Godfrid Pfeiffer zapisal: “S to skromno in majceno skupino se je pričel novomeški študij.”

Kot izobraževalna in kulturna ustanova je imela gimnazija od svoje ustanovitve dalje izjemno pomembno vlogo v kulturnem, znanstvenem, gospodarskem in političnem življenju Slovencev. Na naši šoli so se izobraževali številni znanstveniki, umetniki in gospodarstveniki, npr. Josip Plemelj, Ivan Tavčar, Oton Župančič, Slavko Grum, Božidar Jakac, Miran Jarc, Dragotin Kette, Marjan Kozina, Anton Podbevšek, Vladimir Lamut, Pino Mlakar, Marjan Mušič, Leon Štukelj in še mnogi drugi.

Leta 1870 je država novomeškim frančiškanom odvzela vodenje gimnazije, zato so na šoli začeli poučevati tudi laični učitelji. Novo šolsko poslopje na današnji Seidlovi cesti je gimnazija dobila leta 1912. Močno sta jo zaznamovali obe svetovni vojni ter s tem spremembe političnih sistemov. Svoj pečat pa so pustile tudi številne šolske reforme. Leta 1854 je iz šestletne postala osemletna, leta 1958 pa je iz osemletne oz. nižje in višje postala štiriletna.

V času usmerjenega izobraževanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila preoblikovana v Srednjo šolo pedagoške in tehniško-naravoslovne usmeritve. Kmalu se je pokazalo, da je gimnazija kot splošnoizobraževalna šola nujna za vzgojo dijakov, ki želijo nadaljevati študij, tako da je bila s šolsko reformo leta 1990 zopet preimenovana v gimnazijo.

(vir: Gimnazija Nm)