Authors Posts by Robert Erjavec

Robert Erjavec

9544 POSTS 0 Komentarji

-
0 494

Pred nami je začetek novega šolskega leta, ko bomo morali v promezu še nekoliko bolj zbrani, tako vozniki kot tudi pešci. Žal pa nesreča ne počiva.

Že dopoldne se je ob 10.42 uri na regionalni cesti pri Stari vasi, občina Brežice, zgodila nesreča.  Osebno vozilo je zbilo peško. Reševalci NMP Brežice so lažje poškodovano peško oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Nekaj po 13. uri pa se je nesreča zgodila pri Vinici, kjer je po cestišču padel motorist in se poškodoval. Oskrbeli so ga reševalci ZD Črnomelj. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče in pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečenca.

-
1 4387

Ob 4.26 uri se je zgodila tragična nesreča na železniškem prehodu v Gomili, občina Mirna. Vlak je povozil osebo. Posredovali so reševalci Nujne medicinske pomoči ZD Trebnje, vendar je oseba umrla. Gasilci PGD Trebnje so razsvetljevali kraj dogodka.

Danes zjutraj (31.8.2016), nekaj po četrti uri, je na relaciji Trebnje – Mirna, na prehodu lokalne ceste čez železniško progo, označenim z Andrejevim križem, vlak povozil 18-letnega moškega, ki je na kraju umrl. Po prvih ugotovitvah ogleda in zbranih obvestilih ni znakov kaznivega dejanja. Vlak je na odseku proge vozil v mejah predpisanih hitrosti, na njem sta bila le strojevodja in sprevodnik. Strojevodja je opravil preizkus alkoholiziranosti, ki ni prikazal prisotnosti alkohola. O dogodku sta bila obveščena dežurna preiskovalna sodnica in državni tožilec. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka.
Pri Mirni vlak usoden za 18-letnika

-
10 2421

Novomeški kriminalisti so v zadnjem obdobju zaključili več zahtevnih kriminalističnih preiskav in
na pristojno tožilstvo podali kazenske ovadbe zaradi kaznivih dejanj s področja gospodarske
kriminalitete. Policija z imeni javno ne razpolaga, sicer pa v redakciji vemo kdo je prvi ovadeni oz. za katerega podjetnika gre. Slednji je prejel kar 1.3 mio € kredita. Zaradi preveč opevane slovenske demokracije oz. svobode govora ga tudi mi ne bomo omenili.

Zaradi poslovne goljufije so ovadili tudi 49-letnega osumljenca, odgovorno osebo podjetja iz
Novega mesta. Ugotovili so, da je osumljenec za podjetje pri eni izmed slovenskih bank sklenil
kreditne pogodbe za sredstva v višini več kot 1,3 milijona evrov in za zavarovanje obveznosti
jamčil z določenim premoženjem. Osumljenec je del premoženja odtujil, del pa dodatno obremenil
v korist drugih upravičencev in banko na ta način oškodoval za več kot 1,3 milijona evrov.

Na enak način so upnike oškodovali tudi trije osumljenci iz Novega mesta. Kot odgovorne osebe
podjetja so vedeli, da je družba kot dolžnik postala nezmožna za plačilo. Z namenom
oškodovanja upnikov so finančne tokove družbe preusmerili na povezano družbo, kjer so denarna
sredstva tudi dvigovali. Upnike so oškodovali za več kot 600.000 evrov. Osumljence so ovadili
tudi zaradi kaznivega dejanja pranja denarja po 245. členu KZ-1.

Zaradi kaznivega dejanja Lažnega stečaja po 226. členu KZ-1 so ovadili 52-letnega osumljenca,
ki je kot direktor družbe poslabšal premoženjski položaj družbe in povzročil njen stečaj. V letih
2009 do 2014 je sklenil posojilne pogodbe s svojim podjetjem in s sabo in si izplačal več kot
374.000 evrov. Nekaj malega je vrnil a družbo kljub temu oškodoval za več kot 365.000 evrov.

Zaradi kaznivega dejanja poslovne goljufije po 228. členu KZ-1 so podali kazensko ovadbo zoper
62-letnega osumljenca iz Novega mesta. Zaradi poslovne goljufije so skladno z Zakonom o
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja ovadili tudi podjetje iz Novega mesta. Med preiskavo so ugotovili, da je 62-letni osumljenec v letu 2012 pri sklepanju pogodbe preslepil odgovorno osebo oškodovane družbe. Za zavarovanje obveznosti iz naslova nabave blaga je dal določeno obliko zavarovanja, ki jo je že pred tem dal v zavarovanje drugi pravni osebi. Do poplačila obveznosti tako ni prišlo, za oškodovano pravno osebo pa je nastala premoženjska škoda v višini več kot 260.000 evrov.

56-letnega osumljenca iz Novega mesta so kriminalisti ovadili zaradi kaznivega dejanja
oškodovanja upnikov po 227. členu KZ-1. Osumljeni samostojni podjetnik je kot dolžnik vedel, da
je postal nezmožen za plačilo in je z namenom oškodovanja upnikov v letu 2014 preusmeril
poslovanje in finančne tokove na povezano družbo. Upnike je s tem oškodoval za več kot 76.000
evrov.

 

-
0 101

Japonsko je dosegel silovit tajfun, ki je zahteval najmanj 11 življenj. Kot poročajo oblasti so zaradi silovitega vetra, nalivov, poplav in visokih valov evakuirali okoli 410.000 prebivalcev. Tajfun Lionrock je najhuje prizadel regijo Tohoku, na severozahodu Japonske, na istem območju, ki ga je marca 2011 opustošil cunami.

-
3 412

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je na rednem srečanju z novinarji na novomeškem rotovžu predstavil najbolj aktualne projekte v občini na področju energetske sanacije, športa, prometa ter komunalne infrastrukture. Županu sta se pridružili tudi direktorica Občinske uprave Vida Čadonič Špelič in nova vodja Urada za družbene dejavnosti Jana Bolta, ki sta podrobneje predstavili aktivnosti Urada za družbene dejavnosti.

Delo Urada za družbene dejavnosti na Mestni občini Novo mesto
Direktorica Občinske uprave Vida Čadonič Špelič in vodja Urada za družbene dejavnosti Jana Bolta sta v uvodu izpostavili, da je Urad za družbene dejavnosti v preteklem letu kljub zniževanju povprečnine s strani države in racionalizaciji delovanja tako Občinske uprave kot javnih zavodov, obdržal, na veliko področjih pa tudi izboljšal raven opravljenih storitev. Posebno prizadevno delo je urad opravil pri javnih razpisih za razdelitev proračunskih sredstev. Ti so bili objavljeni še pred sprejetjem proračuna za leto 2016, s čimer je bilo omogočeno zgodnje financiranje uporabnikov na področju družbenih dejavnosti. V proračunu občine je bilo v letu 2016 za družbene dejavnosti v celoti namenjenih 15.133.073 EUR, kar znaša 27,4 % celotnega proračuna in 10 % več sredstev v primerjavi z letom 2015.

Na področju sociale je urad med drugim vzpostavil denarno pomoč za novorojenčke. Starši tako za vsakega novorojenčka že od leta 2015 prejmejo 220 EUR denarne pomoči in vrednostni bon Dolenjskih Lekarn Novo mesto v višini 20 EUR. Urad zagotavlja tudi sofinanciranje predšolske vzgoje in prevoz otrok pri šolski vzgoji.
Eden pomembnejših ukrepov na področju sociale je subvencioniranje socialno varstvene storitve pomoči na domu. V občini je v ta program vključenih okrog 140 uporabnikov. Urad je uspešno znižal ceno izvedbe pomoči na domu, in sicer s 5,50 EUR na 4,70 EUR na uro, ter s tem finančno razbremenil starejše, bolne in invalidne osebe.

Uspešno poteka tudi projekt Donirana hrana, v sklopu katere se razdeli med 8 in 12 paketov hrane dnevno. Prav tako je občina z Lions klubom Novo mesto podpisala donatorsko pogodbo za avtomobil, ki bo omogočil prevoz in prevzem hrane iz trgovskih centrov.

V letu 2016 je Mestna občina Novo mesto preko javnih del, kljub zmanjšanju sofinanciranja s strani države prvič zaposlila deset delavcev, ki se preko nevladnih organizacij vključujejo v socialne programe, kot so: Donirana hrana, Dnevni center za Rome, Dnevni center za priseljence … V preteklih letih sta bila v sklopu javnih del doslej zaposlena največ dva človeka. V program javnih del je tako s sofinanciranjem občine vključenih že 41 javnih delavcev.

Na področju športa je Mestna občina Novo mesto za tretjino povečala število vadbenih površin in s tem povečala število razpoložljivih terminov za športno vadbo. Z osnovnimi šolami je bil namreč dosežen dogovor, da so šolske telovadnice ob popoldnevih in vikendih kot vadbene površine namenjene prednostno športnim društvom, ki imajo mlajše selekcije. Povečan je bil tudi obseg sofinanciranja strokovnih sodelavcev v športnih klubih. Občina sofinancira stroške zaposlitve petim strokovnim delavcem, zaposlenim na javnem zavodu in šestim strokovnim delavcem, zaposlenim v športnih klubih, za delo z mlajšimi kategorijami – skupaj trem več kot v primerjavi z lanskim letom.

Na področju mladine je bila sprejeta strategija mladine, ki se aktivno izvaja. V sklopu strategije je bil objavljen tudi razpis za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči, s katerim občina naproti prihaja perspektivnim mladim, ki bodo imeli z novim sistemom štipendiranja priložnost, da razvijajo svoje posebne talente. Sredstva so namreč prednostno namenjena posameznikom z izjemnimi dosežki na različnih področjih, kot so kultura, umetnost, šport in znanost. Razpis je odprt do 7. oktobra 2016.

Direktorica Občinske uprave je na področju predšolske in šolske vzgoje izpostavila tudi, da bodo s 1. septembrom 2016 sprejeti vsi pravočasno vpisani otroci, pri čemer bo v novomeške javne vrtce v šolskem letu 2016/2017 skupaj vključenih 1.670 otrok.

Energetska obnova javnih objektov
Macedoni je v nadaljevanju novinarske konference dodal, da je Mestna občina Novo mesto v sklepni fazi pridobivanja zasebnega partnerja na področju energetskega pogodbeništva, preko katerega bo izvedla energetsko sanacijo javnih objektov. Objavljen je bil razpis za izbiro izvajalca, v kratkem pa občina pričakuje tudi državni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov za namen energetske sanacije občinskih javnih objektov. Energetsko pogodbeništvo pomeni obliko javno zasebnega partnerstva, preko katerega zasebni partner vloži sredstva v energetsko sanacijo objekta in garantira minimalni nivo prihrankov. Vložena sredstva se nato zasebniku povrnejo skozi udeležbo pri privarčevanih izdatkih za porabljeno energijo. Po poteku pogodbenega obdobja so prihranki pri stroških za energijo v celoti občinski.

Projekt vključuje 28 objektov na območju Mestne občine Novo mesto, ki so razvrščeni v tri sklope. Prvi sklop obsega objekte, na katerih je predvidena celovita energetska sanacija (pri teh objektih zasebnik zagotovi minimalno 51 % sredstev, do 40 % predstavljajo sredstva iz kohezijskih skladov, ostalo zagotovi občina iz proračuna). Energetske sanacije za prvi sklop naj bi se izvedle v letu 2017, če bo občina uspešna pri pridobitvi nepovratnih sredstev. Drugi sklop obsega objekte, na katerih je predvidena delna energetska sanacija, predvsem tehnološki ukrepi (sredstva za izvedbo zagotovi zasebnik v celoti). Investicije na teh objektih se bodo predvidoma začele konec tega leta oz. v začetku naslednjega. Tretji sklop obsega objekte, na katerih ni mogoče izvesti celotne energetske sanacije po modelu javno zasebnega partnerstva (sanacija se bo financirala iz nepovratnih kohezijskih sredstev do 40 %, ostalo zagotovi občina). Podobno kot pri prvem sklopu bo občina sanacijo teh objektov prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo za dodelitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov. Investicije se bodo predvidoma izvedle v letu 2017.

Urejanje športnih površin
Na pomožnem nogometnem igrišču ob stadionu Portoval so danes stekle dela v okviru menjave umetne trave, poteka pa tudi razpis za ureditev metališča za kopje in kladivo. Začetek del je predviden v oktobru, zaključek pa do konca novembra. Kot navedeno, Mestna občina Novo mesto med prednostne projekte na področju športa uvršča tudi urejanje zadostnega števila ustreznih vadbenih površin. Tako smo pred dnevi dosegli dogovor z Vojašnico Franca Uršiča in Slovensko vojsko za najem in uporabo travnatega igrišča v sklopu novomeške vojašnice Franca Uršiča. Agencija za šport Novo mesto je že pristopila k urejanju igrišča, včeraj pa so ga mladi nogometaši NK Krka prvič uporabili za trening.

Energetska sanacija Športne dvorane Marof je v zaključni fazi. Izvajalec je sicer nekoliko v zamudi z zaključnimi deli, vendar treningi potekajo nemoteno. Rok zaključka del je 1. september 2016. Sanacija obsega obnovo strehe, menjavo zunanjega stavbnega pohištva, izolacijo fasade, menjavo notranjih svetil (z LED svetili) in bojlerja za toplo vodo ter vgraditev ventilatorjev, ki skrbijo za enakomernejšo porazdelitev toplote.

Izvedba projektov na področju prometa
Pričenjajo se dela, povezana s Straško cesto. Z izgradnjo kolesarske steze in pločnika se bosta povezali obstoječi kolesarski stezi ob Straški in Mirnopeški cesti z navezavo na Andrijaničevo cesto. Poleg kolesarske steze je predvidena rekonstrukcija vozišča, izgradnja pločnika za pešce, javna razsvetljava in obnova ostale gospodarske javne infrastrukture. Poteka razpis za izvajalca, ki se zaključuje 16. septembra. Dela bodo predvidoma stekla v oktobru, zaključila pa se bodo v letu 2017.

Mestna občina Novo mesto si prizadeva, da bi za realizacijo tega projekta pridobila tudi sredstva evropske kohezijske politike, saj gre za ključen projekt, ki prispeva k sklenitvi kolesarskih poti, kar je tudi eden izmed ciljev, ki jih občina želi doseči z ukrepi celostne prometne strategije.

Izvedena bo tudi menjava dotrajanega drevoreda ob Straški cesti, saj je trenutno stanje neustrezno. Obstoječa drevesa je potrebno odstraniti in jih zamenjati z ustreznejšo vrsto, ki omogoča finančno sprejemljivo vzdrževanje. Razpis za izbiro izvajalca je že v teku, zaključuje se 31. avgusta 2016. Dela bodo izvedena v jesenskem času.

Mestna občina Novo mesto v teh dneh s strani Ministrstva za zdravje pričakuje podpis menjalne pogodbe za zemljišča na področju zdravstvenega kompleksa. Del teh je tudi zemljišče ob lekarni pri Zdravstvenem domu, kjer bo v sklopu sanacije lekarne lahko stekla tudi gradnja parkirišča za stranke lekarne.

Stekla je gradnja nove zakristije pri cerkvi v Velikih Brusnicah, ki je del projekta rekonstrukcije regionalne ceste. Rušenje stare zakristije se bo pričelo v prihodnjih dneh, dela pa bodo predvidoma zaključena v štirih mesecih.

Mestna občina Novo mesto pospešeno nadaljuje pripravo Celostne prometne strategije. V ožji, zaprti skupini, bo prva delavnica potekala že 8. septembra v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik. Sledile ji bodo delavnice za širšo javnost in anketa, ki jo bodo lahko izpolnili vsi občani. Teme Celostne prometne strategije bodo predstavljene tudi v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra.

Prenova mestnega jedra
Izbran je izvajalec za menjavo strehe na Narodnem domu, s katerim je Mestna občina Novo mesto že podpisala pogodbo. Dela se pričenjajo proti koncu septembra, zaključila pa se bodo v dobrih dveh mesecih. Vrednost prenove je nižja od prvotno ocenjene, in sicer znaša 72.000 EUR. Z Ministrstvom za kulturo je župan Gregor Macedoni podpisal tudi pogodbo za sofinancerska sredstva v višini 50 % celotne investicije oz. do največ 56.000 EUR.

Podpora gospodarskim investicijam
Mestna občina Novo mesto v zadnjem času intenzivno sodeluje z gospodarskimi subjekti in zagotavlja podporo gospodarskim investicijam, ki prinašajo nova delovna mesta. Na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologije za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo v gospodarskih conah je občina skupaj z uporabniki prijavila dve coni, in sicer cono Livada in cono Na Brezovici. V obeh primerih gre za ureditev nujne komunalne infrastrukture, v večini pa gre za obstoječe lastnike zemljišč, ki so pripravljeni investirati v nadaljnji razvoj. Projekt v coni Livada predvideva okrog 60 novih delovnih mest in je ocenjen na 935.000 EUR. Občina je zaprosila za 49-odstotno sofinanciranje oz. 460.000 EUR. Projekt v coni Na Brezovici predvideva okrog 100 novih delovnih mest in je ocenjen na 1,37 mio EUR. Občina je zaprosila za 71-odstotno sofinanciranje oz. 980.000 EUR. Rezultati razpisa bodo predvidoma znani v novembru 2016.

Urejanje kanalizacije in vodovoda v Šentjoštu in na Potovem vrhu
Zaključena sta razpisa za ureditev komunalne infrastrukture v obeh naseljih, dela se pričenjajo v jesenskem času. Trenutno v obeh primerih potekajo pogajanja za ceno.

Prireditveno pestro poletje
Prireditev polno poletje v Novem mestu se nadaljuje. Zaključek poletja nas razvaja s prijetnimi temperaturami, ki omogočajo še en prireditveni vikend ob reki Krki ter v mestnem jedru. Mnogi organizatorji pripravljajo kopico dogodkov, vsekakor pa bodo najbolj izpostavljeni Festival Poletje na okljuku, športni projekt Krka Živi – Skoki v Krko, Kuhinja nad Krko, na Glavnem trgu bo potekala Noč pri Vodnjaku in Day & Night party na Vrtu San Sebastian, Knjižnica Mirana Jarca pripravlja bogat program v Hiši Kulinarike ob predstavitvi novega Bibliobusa, Anton Podbevšek Teater pa vabi na uprizoritev predstave Plovemo. V soboto pa lahko izkoristite tudi prav posebno ponudbo brezplačnega turističnega ogleda Novega mesta.

-
0 65

Glasbeno društvo Bučar je konec tedna za vse svoje učenke in učence ter njihove najbližje pripravilo že četrti projekt. Po projektih “S harmoniko na Triglav”, “S harmoniko po slovenski obali” in “S harmoniko skozi Postojnsko jamo” so se tokrat podali na pot ob prekrasni reki Kolpi. Seveda z instrumenti. Zadnji vikend v avgustu je bila Bela krajina v znamenju harmonike in prestavljanju meja, kar je za njihove projekte značilno.

-
0 1109

Malo pred 15. uro se je v križišču na Belokranjski cesti, nasproti Revoza, zgodila prometna nesreča. Udeležena sta bila voznik osebnega vozila in kolesar. V trku se je kolesar poškodoval in so ga reševalci NMP ZD Nm prepeljali v novomeški Urgentni center. Po prvih informacijah je kolesar utrpel lažje poškodbe.

V Žabji vasi v Novem mestu je nekaj pred tretjo uro popoldan 70-letni voznik osebnega 
avtomobila v semaforiziranem križišču pri zavijanju v levo spregledal 46-letnega kolesarja, ki je 
vozil naravnost po cesti in ne po predvideni kolesarski stezi. Kolesar je ob trku padel in se lažje 
poškodoval. Alkohola pri obeh voznikih ni bilo, bodo pa ukrepali zoper oba: zoper voznika 
osebnega avtomobila, ker se ni prepričal ali lahko zavije varno in ni upošteval pravila prednosti ter 
zoper kolesarja, ker ni uporabljal površine, namenjene kolesarjem.  

 

-
0 41

Zadnji dan šolskih počitnic bo jasno vreme, nekaj več spremenljive oblačnosti bo v hribovitem svetu. Šibka burja na Primorskem bo popoldne postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj C.

OBETI
V četrtek bo večinoma sončno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bodo v severozahodni Sloveniji nastale posamezne plohe in nevihte. V petek bo pretežno jasno, kakšna popoldanska ploha na območju gora ni izključena.

(arso)

-
0 392

Nekaj minut pred 19. uro se je na dolenjski avtocesti zgodila prometna nesreča. V neposredni bližina izvoza za Kronovo oz. po izvozu, se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh vozil. Po prvih neuradnih informacijah je ena oseba poškodovana, so za DolenjskaNews povedali na novomeškem Regijskem centru za obveščanju. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Oskrbeli so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

 

 

-
0 579

Poročali smo treh požarih, ki so izbruhnili na območju Kamnega Brda in Vrha pri Višnji Gori. Ogenj je uničil tri objekte in povzročil veliko škode. Domačini so prepričani, da gre za požige, zato smo se obrnili na Policijsko upravo Ljubljana, kjer so v vseh treh primerih zbrali podatke, ki kažejo na sum namernega kaznivega dejanja. Predstavnica za odnose z javnostmi PU Ljubljana, Maja Ciperle Adlešič, je za DolenjskaNews posredovala naslednje informacije:

25. 8. 2016 okoli 11.00 ure so policisti na območju Kamnega Brda obravnavali sum storitve kaznivega dejanja Poškodovanje tuje stvari po 220 čl. KZ-1. Pri tem kaznivem dejanju je za zdaj še neznani storilec poskušal zakuriti drva oškodovanca. Oškodovanec je odstopil od predloga za pregon, zato bodo policisti s poročilom obvestili ODT Ljubljana.

25. 8. 2016 nekaj po 20. uri je bila PU Ljubljana obveščena o požaru v naselju Kamno Brdo, kjer je zagorela lesena počitniška hiša. Na kraju so intervenirali gasilci, ki so požar pogasili, policisti pa so kraj
zavarovali. Ugotovitve ogleda kažejo, da je požar posledica kaznivega dejanja. Policisti zato nadaljujejo s preiskavo. V dogodku ni bil nihče telesno poškodovan, nastalo pa je za nekaj deset tisoč evrov škode.

27. 8. 2016 nekaj pred polnočjo so bili policisti PU Ljubljana obveščeni še o enem požaru na območju Vrha pri Višnji gori. Ugotovljeno je bilo, da je gorel lesen objekt, kjer so bila zložena drva in kjer je bil parkiran osebni avto, katerega pa so uspeli odpeljati stran. Na podlagi zbranih ugotovitev, je do požara prišlo v notranjosti objekta, v katerem pa ni električne napeljave oz. grelnih teles, vsi zbrani podatki kažejo na sum storitve kaznivega dejanja.

Policisti v vseh primerih s preiskavo nadaljujejo, med drugim preverjajo tudi sum, da so dogodki med seboj povezani.

(foto: PGD Stična)

 

Najbolj brano