Authors Posts by Robert Erjavec

Robert Erjavec

9356 POSTS 0 Komentarji

-
0 865

Ciklonsko območje nad srednjo Evropo že nekaj dni skrbi za nizke dnevne temperature na Zahodu Evrope. Izredne razmere imajo ponekod v Franciji, kjer so neurja z nalivi in udari strel povzročili veliko škode, padala je tudi toča. Poročajo tudi o poplavah. Najhuje je bilo na obali Atlantika in Normandiji. Najmanj 11 ljudi je bilo poškodovanih zaradi strele, ki je udarila na območju Pariza.

https://www.youtube.com/watch?v=e3ihxr94DfQ

In tudi jutri bo tukaj precej sveže, prav tako tudi na jugu Nemčije, kjer bo le 19 stopinj, medtem ko bo na severu, v Berlinu še zelo vroče. Vzhodno in južno od tega vremenskega sistema pa je celina zelo razgreta. Ruska prestolnica bo jutri ostala malo pod 30 stopinjami. Najtopleje bo na Balkanu oz. v Grčiji, kjer bo nad 30 stopinj Celzija.

-
2 416

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 15. redni seji v prvi obravnavi potrdil oblikovanje Zavoda Novo mesto, ki bo, v kolikor bo rešitev dolgoročno sprejeta, deloval na področjih športa, kulture, mladine in turizma. Potrdil je tudi spremembe Statuta Mestne občine Novo mesto, ki bo v naslednjem mandatu zaradi racionalizacije stroškov in časa združil nekatere odbore Občinskega sveta. Svetniki so v prvi obravnavi potrdili predlog za podelitev koncesije za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev, v skrajšanem postopku pa rebalans proračuna za leto 2016. Potrjena je vzpostavitev javnega parkirišča na Novem trgu 6, ki se uvršča v 2. tarifni razred, poslovno poročilo Komunale Novo mesto za leto 2015 in vzpostavitev videonadzora na območju Narodnega doma.

Občinski svet je v prvi obravnavi potrdil združitev Javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto in Javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine in oblikovanje Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto. Oblikovanje novega zavoda kot glavni motiv zasleduje željo, da se še konkretneje naslovi izzive, ki čakajo Novo mesto na področjih športa, kulture, mladine in turizma. Z novim zavodom se bo ustvarila organizacijska oblika, v kateri bodo imela vsa področja največjo možno podporo, ki bo občanom ponudila kakovostnejšo in obsežnejšo vsebino. Vsebine z vseh štirih področij se ne prepletajo ali združujejo, temveč ostajajo samostojne in avtonomne. Zaposleni ohranjajo svoje zaposlitve, prav tako ne bodo potrebne poklicne prekvalifikacije. Združuje se poslovodenje, računovodstvo, prodaja in trženje ter upravljanje in vzdrževanje objektov. Začetni prihranki oblikovanja enotnega zavoda po ocenah znašajo 100.000 EUR prihranka na letni ravni.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je v drugi obravnavi potrdil spremembe Statuta Mestne občine Novo mesto, ki se bo uskladil z veljavno zakonodajo in državnimi smernicami, ki jih je podala Služba Vlade RS za lokalno samoupravo. S spremembami se bo racionaliziralo in združilo število ter sestava odborov Občinskega sveta, saj se nekateri odbori že sestajajo na skupnih sejah, nekateri pa se skoraj ne sestajajo. Združujejo se Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet ter Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za mladino. Spremembe bodo pričele veljati z nastopom novega mandata Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, do tedaj vse komisije in odbori delujejo v nespremenjeni obliki.

V prvi obravnavi je bil sprejet Odlok za podelitev koncesije za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na območju Mestne občine Novo mesto. Občina vidi možnost izvajanja dejavnosti Turistično informacijskega centra v sodelovanju z zasebnimi partnerji, ki delujejo na področju turizma in bi lahko doprinesli nova znanja, ideje in izkušnje ter dvignili delovanje na višji in učinkovitejši nivo, pri tem pa bi prevzeli nase tudi del finančnih obremenitev, ki sicer izhajajo iz načina izvajanja dejavnosti. Dejavnost, ki jo bo opravljal koncesionar, vključuje informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja, ugotavljanje mnenj o kakovosti turistične ponudbe, sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo, urejanje turistične signalizacije, spodbujanje razvoja celovitih turističnih produktov, trženje celovite turistične ponudbe in druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.

Med pomembnejšimi predlogi, ki so jih svetniki potrdili na četrtkovi seji Občinskega sveta, je rebalans proračuna za leto 2016. Vzrok za rebalans so predvsem spremenjena izhodišča, ki vplivajo na terminski plan izvajanja projektov in programov. Država namreč še nima pripravljenih vseh potrebnih izhodišč in pogojev za pripravo razpisov, zato še ni postavljenih okvirjev za črpanje nepovratnih sredstev državnega proračuna in proračuna EU. Kljub temu bo občina na nekaterih področjih pristopila k izvedbi investicij, zato je potrebno ustrezno prilagoditi finančni načrt za leto 2016. Predviden je nakup zemljišč v gospodarskih conah, ki bo omogočil urejanje ustrezne infrastrukture in nakup nepremičnin v mestnem jedru, ki bo v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS omogočil ponudbo stanovanj za mlade.

Del rebalansa je vezan tudi na krajevne skupnosti. Občina je v proračunih za 2016 in 2017 zagotovila sredstva za sofinanciranje njihovih programov, ki predvidevajo 50-odstotno sofinanciranje s strani občine. Poziv je bil izjemno uspešen, saj je v prvi fazi prispelo 29 projektov iz 16 KS. Glede na to, da je bilo v proračunu zagotovljenih 200.000 EUR, občina z rebalansom zagotavlja dodatna sredstva v višini 50.000 EUR, tako da bodo lahko projekti realizirani v letu 2016.

Občinski svet je sprejel spremembe in dopolnitve Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto. S tem se na območju nekdanje stavbe na naslovu Novi trg 6 do gradnje novega objekta vzpostavlja javno parkirišče, ki se uvršča v 2. cono oz. tarifni razred. V 2. tarifnem razredu se sicer ukinja plačevanje parkiranja ob sobotah. Prav tako je Občinski svet potrdil znižanje cene parkirnih dovolilnic za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo sedež ali poslovni prostor na območju 1. tarifnega razreda.

Na seji so potrdili tudi poslovno poročilo Komunale Novo mesto za leto 2015. Komunala Novo mesto je v letu 2015 beležila 16.762.121 EUR prihodkov in 16.187.292 EUR odhodkov ter 483.253 EUR čistega dobička.

Prav tako so svetnice in svetniki potrdili vzpostavitev videonadzora na območju objekta Narodnega doma in v njegovi neposredni okolici, kar bo pripomoglo preprečevati morebitne nadaljnje napade. Videonadzor bo šredvidoma vzpostavljen prihodnji mesec.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je v nadaljevanju potrdil preimenovanje območja arheološke dediščine na Marofu iz »Arheološki park Marof Novo mesto« v »Arheološki park Situla«. Temeljni cilj delovnega imena »Arheološki park Marof Novo mesto« je bil predvsem določitev kulturno zgodovinskega območja za komuniciranje s strokovnimi javnostmi, pripravo različnih projektov, pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih skladov v naslednjih letih in desetletjih, kot tudi za strokovno turistično atrakcijo. Tekom delovnega procesa znotraj projekta, je delovna skupina prišla do zaključkov, da je treba iz stališča uspešnega trženja nekoliko spremeniti poimenovanje arheološkega parka. Odločitev za novo poimenovanje temelji na bogatem zgodovinskem izročilu, predvsem tistem, ki izhaja iz bronaste dobe in najdbe velikega števila situl najdenih na območju Dolenjske. Novomeške situle so v svetovnem merilu najbolj prepoznaven del naše zgodovine in arheologije, predvsem na ravni stroke. Preimenovanje arheološkega območja v »Arheološki park Situla« bo pripomoglo k večji prepoznavnosti projekta v svetovnem merilu, možna je tudi aplikacija v angleški jezik.

Po skrajšanem postopku je bil sprejet Odlok o načinu in pogojih izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanje mestnega prometa v Mestni občini Novo mesto. Cilj predlaganega akta je urediti in uskladiti področje izvajanja izbirne gospodarske javne službe s trenutno veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti, predvsem zakonodajo s področja gospodarskih javnih služb in zakonodajo s področja javno-zasebnega partnerstva in javnega naročanja.

Svetnice in svetniki so po skrajšanem postopku na pobudo Knjižnice Mirana Jarca sprejeli Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Sprejeti odlok nima finančnih ali kadrovskih posledic, omogoča pa združevanje oddelkov in služb, kar bo olajšalo vodenje in delo zaposlenih.

V zaključku seje so svetnice in svetniki odločali tudi o kadrovskih zadevah. Za predstavnike ustanovitelja v Svet Osnovne šole Grm so bili za štiriletno mandatno dobo imenovani Nina Jakovljević, Peter Kostrevc in Robert Miklič. Za predstavnike ustanovitelja v Upravni odbor Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto so bili za štiri leta imenovani Igor Hrovatič, Aljaž Novak in Miro Škufca. Marko Stojanovič in Iztok Vodopivec za nadomestna zunanja člana Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti. Občinski svet je podal pozitivno mnenje za Vladimiro Šuštaršič kot edino kandidatko za ravnateljico Srednje šole in gimnazije Ekonomske šole Novo mesto.

Svetniki so podali tudi nekaj pobud in vprašanj. Med drugim so predlagali, da se uredi prehod za pešce med Zdravstvenim domom Novo mesto in lekarno ter ostale pešpoti po mestu, da občina pristopi k izvedbi igrišča za OŠ Dolž in podpiše peticijo, da se v Ustavo RS zapiše neodtujljiva pravica do vode. Prav tako so svetniki med drugim predlagali preveritev prehodov za pešce na nepreglednih križiščih in morebitno prestavitev oznak, izvedbo ukrepov za neurejene površine na privatnih zemljiščih ter ureditev dovozne in pešpoti do Kulturnega centra Janeza Trdine.

 

 

-
0 134

Jure Smole (Scorpion Gym Novo mesto) je postal državni prvak v Muay Thai-u (SZTB/IFMA), v članski kategoriji do 81 kg.

S tem odličnim rezultatom si je Jure priboril pravico nastopa za Muay Thai reprezentanco na letošnjem EP, ki bo na Hrvaškem.

(foto: FB Jure Smole)

-
0 47

Z izvajanjem 11-metrovk se je končala letošnja nogometna Liga prvakov, ki so jo osvojili nogometaši Reala. Slednji so imeli na milanskem San Siru več športne sreče pri izvajanju 11-metrovk in slavili s končnim izidom 6:4. Real je tako osvojil že enajsto lovoriko najprestižnejšega nogometnega tekmovanja. Atletico pa je drugič izgubil v velikem finalu proti mestnemu tekmecu.

Po 90. minutah in podaljšku (2×15 minut) se je tekma končala z 1:1. Prvi so z izvajanjem 11-m začeli nogometaši Reala. Usoden je bil strel Juanfrana, ki je zadel okvir vrat. Tekmo je z zadnjim strelom zapečatil Ronaldo. Spet je s svojimi obrambami navdušil Jan Oblak, ki je še enkrat več dokazal, da je eden najboljših vratarjev na svetu.

Nogometaši Atletica so tekmo začeli slabše, saj so nogometaši Reala povedli že v 15. minuti z golom Ramosa. Že 8. minut pred tem so imeli prvo priložnost, ki pa jo je odlično obranil slovenski vratar Jan Oblak. Oblak je tudi v nadaljevanju tekme obranil nekaj nevarnih strelov in svojim kolegom omogočil stik z vodilnim Realom. Polčas se je končal z 1:0 za kraljevi klub.

V nadaljevanju pa povsem druga podoba Atletica. Že v 47. minuti so imeli nogometaši Atletica 11-metrovko, ki jo je najboljši strelec Atletica, Griezmann zastreljal v prečko. Ves drugi polčas je imel Atletico pobudo in v 80. minuti po nevarnem napadu Reala, ki ga je zapravil, mestne rivale kaznoval s hitrim protinapadom in lepo akcijo ter golom Carrasca. Po 90. minutah je bil izid 1:1.

Sledil je podaljšek dvakrat po 15 minut. Po prvih 15 minutah so še naprej imeli pobudo nogometaši Atletica. Prav v zadnjih minutah drugega dela podaljška pa so več napadali nogometaši Reala. Vendar tudi po podaljšku je bil izid izenačen (1:1). Sledilo je izvajanje 11-metrovk.

-
4 2469

Tradicionalni dan Krkinih priznanj vsakič znova  dokazuje, da Krkine sodelavce po vsem svetu, ne glede na jezik ali državo, združujejo skupno poslanstvo in vrednote. Tudi letos so v Krki izkazali priznanje vsem tistim, ki so s pripadnostjo, predanim in zavzetim delom ter inovativnostjo prispevali k dosežkom podjetja in dosegli svoj osebni delovni in ustvarjalni presežek. Plakete so slovesno podelili letošnjim jubilantom, naj
sodelavcem in naj vodjem ter sodelavcem, ki so se posebej izkazali na področju inventivne dejavnosti. Letos pa so znova podelili tudi nagrado mag. Borisa Andrijaniča za izjemne dosežke. Prejela jo je Zvezdana Bajc, namestnica generalnega direktorja za ekonomiko poslovanja in dolgoletna članica uprave.

Vsem se je za njihov prispevek k rasti Krke v slovesnem nagovoru zahvalil prvi mož Krke Jože Colarič.
V Krki se zavedajo, da so srce podjetja ljudje in da je uspešnost podjetja posledica energije in zavzetosti, ki so ju pripravljeni vložiti vsi sodelavci, ter sposobnosti, da jih usmerijo v skupne cilje. To je bil eden izmed poudarkov predsednika uprave in generalnega direktorja Jožeta Colariča, ki je v slovesnem nagovoru na osrednji slovesnosti na Otočcu čestital vsem letošnjim prejemnikom Krkinih priznanj in jim izrazil priznanje za njihov prispevek k razvoju Krke.

Letos nagrada mag. Borisa Andrijaniča za izjemne dosežke

V letošnjem letu je bilo znova podeljeno tudi najvišje Krkino priznanje – nagrada mag. Borisa
Andrijaniča za izjemne dosežke. Za odločilen in izjemen prispevek h Krkini poslovni uspešnosti in rasti jo je prejela Zvezdana Bajc, namestnica generalnega direktorja za ekonomiko poslovanja in nekdanja dolgoletna članica uprave.

Največ jubilantov do zdaj
Letos svoj delovni jubilej v skupini Krka praznuje 656 sodelavk in sodelavcev. Od tega jih v skupini Krka 314 dela 10 let, 98 je zaposlenih 20 let, 105 jih je Krki zvestih 30 let, 117 jih v Krki dela že 35 let, 22 pa 40 let.

Plakete za jubilejno zavezanost Krki so prejeli tudi sodelavci iz Poljske, Ruske federacije, Ukrajine, Kazahstana, Uzbekistana, Romunije, Madžarske, Slovaške, Latvije, Litve, Moldavije, Belorusije, Bolgarije, Češke, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Makedonije, Albanije, Avstrije in Nemčije. Jubilanti so Krkin simbol pripadnosti podjetju.

Najuspešnejši sodelavci in vodje
Pripadnost zaposlenih in pozitivno klimo v Krki krepijo tudi z izbori najuspešnejšega sodelavca in vodje leta. Tako je bilo letos na nivoju organizacijskih enot izbranih 50 naj sodelavcev in 19 naj vodij, na ravni skupine Krka pa 10 naj sodelavcev in 5 naj vodij.

V izbor za naj sodelavce in naj vodje so bili vključeni tudi marketinški nagrajenci za leto 2015, in sicer 5 najboljših strokovnih sodelavcev in 36 odličnih strokovnih sodelavcev ter 3 najboljši marketinški vodje, 3 najboljši produktni vodje, 1 najboljši lokalni trener, 5 najboljših vodij terena in 1 najboljši vodja področja. Nagrade, pohvale in priznanja pa je prejelo tudi 6 najuspešnejših sodelavcev na področju registracije zdravil v letu 2015.

Priznanja za naj vodje, naj sodelavce in marketinške nagrade so poleg sodelavcev iz Slovenije prejeli tudi sodelavci iz Krkinih podjetij in predstavništev v tujini, in sicer iz Poljske, Ruske federacije, Bolgarije, Madžarske, Kazahstana, Romunije, Nemčije, Latvije, Litve, Latvije, Moldavije, Kirgizistana, Belorusije, Estonije, Ukrajine, Slovaške, Češke, Turkmenistana, Uzbekistana, Albanije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Italije, Španije in Portugalske. Nagrade s področja registracije zdravil pa tudi sodelavci iz Madžarske, Bosne in Hercegovine in Kazahstana. To potrjuje mednarodno naravnanost Krke in njeno dolgoletno širitev in utrjevanje poslovne mreže v tujini.

Nagrajena inventivna dejavnost
Ob tej priložnosti smo podelili tudi nagrade za inventivno dejavnost. Zaposleni s svojimi predlogi veliko prispevajo k zmanjšanju stroškov in izboljšanju delovnih procesov. Zato poleg nagrad, ki jih prejmejo predlagatelji za vsak inovativni predlog, in nagrad za izboljšave, ki temeljijo na izračunanem in ocenjenem prihranku, uvajamo tudi druge oblike spodbud. Izbrani predlagatelji dobijo na Dnevu Krkinih priznanj posebna priznanja, predlagatelje nagradimo s praktičnimi nagradami, enkrat na leto organiziramo srečanje vseh predlagateljev, ob novem letu pa se predsednik uprave vsem predlagateljem v pismu zahvali za njihov
prispevek in jim podari praktično darilo.

Tako smo tudi letos na Krkinih priznanjih podelili posebne nagrade, in sicer: nagrado za izboljšave z najvišjo gospodarsko koristnostjo, nagrado za najboljši koristni predlog in nagrado najboljšemu predlagatelju ter nagrado za najboljšo organizacijsko enoto na področju množične inventivne dejavnosti v letu 2015, ki jo letos prejme Proizvodnja učinkovin (Razvoj in proizvodnja učinkovin z oskrbo). Priznanje bo v imenu vseh sodelavk in sodelavcev te enote prevzel njihov direktor Andrej Bavdek, so še navedli v sporočilu krkine Službe za odnose za javnostmi.

(Foto: Krka d.d.)

-
0 532

V Zloganju so kuhali oglje! Oglarska sekcija, ki deluje v okviru Turističnega društva Škocjan na Dolenjskem, je v močni slogi skupaj z vaščani in ob pomoči mentorja Martina Juršiča, pripravila oglarsko kopo, ki so jo kot prvič prižgali to soboto,, poleg vaškega igrišča v vasi Zloganje.

Kopo so naredili na pobudo vaščanov, z namenom obujanja starih običajev oz. dela oglarjev, to edinstveno izkušnjo pa bi radi delili tudi z ostalimi, zato vabijo vse, da se udeležijo in podoživijo dediščino oglarjenja.

Do Zloganja boste prišli enostavno. V Škocjanu, v tako imenovanem ipsilon križišču oz. glavnem križišču, zavijete desno, čez most in nadaljujete pot še nekaj sto metrov.

-
0 496

Največji vrtec v novomeški občini, vrtec Pedenjped, je v petek popoldne pripravil pravo plesno zabavo z dobrim namenom. Plesali in zabavali so se na zaključni prireditvi »PEDENJPLES,« na igrišču Šolskega centra Novo mesto. In vsi so zaplesali v krogu: otroci, starši, babice, dedki, vzgojiteljice in plesalci Plesnega studia Novo mesto. Vstopnica na plesni parket je bil obvezno klobuk, slamnik ali ruta.

Prireditev je bila dobrodelna in zbrana sredstva bodo namenili nakupu novih igral za novogradnjo vrtca Videk.

 

 

-
0 467

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in predstavnik energetsko-svetovalne pisarne Dušan Knafelc sta na novomeškem rotovžu predstavila možnosti pridobitve nepovratnih sredstev Eko sklada. Letos je na voljo 15,8 milijona evrov. Na območju Mestne občine Novo mesto sicer velja Odlok o načrtu za kakovost zraka, kar pomeni, da so občani upravičeni do višjih subvencij za naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večje energetske učinkovitosti v stavbah in gospodinjstvih.

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je prisotne uvodoma seznanil, da sta občina in Eko sklad konec lanskega leta uspešno uskladila informacije glede subvencij, ki jih lahko koristijo prebivalci Mestne občine Novo mesto. Ti so bili v nekaterih primerih zmotno zavedeni, da niso upravičeni do nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada, ki so vezane na vgradnjo ogrevalnih toplotnih črpalk in kurilnih naprav na lesno biomaso, ker je občina določila območje prednostnega načina ogrevanja z uporabo zemeljskega plina. Mestna občina Novo mesto obvezni način ogrevanja z uporabo zemeljskega plina določa le za objekte, v katerih inštalirana moč toplotnih energetskih naprav, namenjenih ogrevanju ali podobni energetski rabi, presega 40 kW. Za manjše moči ogrevalnih naprav, ki so praviloma vgrajene v enodružinske hiše ali manjše stavbe, pa prednostnega načina ne določa, zato ni ovir za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za vgradnjo kurilnih naprav na lesno biomaso. Prav tako ni določeno, da na območjih prednostnega načina ogrevanja ni mogoče pridobiti spodbud Eko sklada za vgradnjo toplotnih črpalk. Po seznanitvi občanov s to informacijo, so bile letos odobrene tri neupravičeno zavrnjene prošnje za subvencije, ki so že v postopku izplačil.

Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki ga je država sprejela za občine s prekomernim onesnaženjem zraka s PM10 delci,sicer velja tudi za Mestno občino Novo mesto. To pomeni, da so občani upravičeni do višjih odstotkov subvencij za naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večje energetske učinkovitosti v stavbah in gospodinjstvih. »Glede na slabšo kakovost zraka v našem bivalnem okolju želimo, da tudi občani s pomočjo teh subvencij aktivno pripomorejo k izboljšanju zraka v naši občini. Nepovratna sredstva Eko sklada so še vedno na voljo, zato naše občane vljudno vabim k prijavam,« je dodal župan Gregor Macedoni.

Energetski svetovalec Dušan Knafelc je ob tem dodal, da v Novem mestu deluje energetsko-svetovalna pisarna, ki jo koordinira Eko sklad. Pisarna brezplačno svetuje občanom na vseh področjih, ki se nanašajo na učinkovito rabo in/ali rabo obnovljivih virov energije v javnih stavbah, eno/dvodružinskih hišah in večstanovanjskih stavbah oziroma posameznih gospodinjstvih, zmanjševanje energetske revščine, energetsko prenovo objektov in možnosti pridobitve nepovratnih sredstev. Dušan Knafelc je dodal: »Prebivalci Mestne občine Novo mesto so v letu 2015 prejeli 666.128 evrov nepovratnih sredstev za 205 naložb v stanovanjskih stavbah. Največ za toplotno izolacijo fasade, vgradnjo toplotnih črpalk in zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva. V letošnjem letu je na voljo 15,8 milijona evrov subvencij Ekosklada za področje celotne Slovenije.«

Subvencije lahko občani koristijo za vgradnjo sprejemnikov sončne energije (sončne kolektorje), kurilne naprave na lesno biomaso (peleti, polena), toplotne črpalke, daljinsko ogrevanje, stavbno pohištvo (balkonska vrata, okna), toplotno izolacijo fasad ali strehe, nakup ali izgradnjo skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe, obnovo starejše stavbe v nič-energijsko in drugo. Za vsak ukrep, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva za nepovratne finančne spodbude, je na voljo tudi ugoden kredit Eko sklada.

Kontaktni podatki energetsko-svetovalne pisarne:
Dušan Knafelc
Gsm: 031 733 795
E-mail: energetska.pisarna@novomesto.si

Naslov: Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto
Delovni čas pisarne: vsak torek in četrtek od 16.00 do 19.00

-
0 28

Tudi Novo mesto počasi, vendar zanesljivo vstopa na nacionalni in mednarodni zemljevid dogodkov in prireditev vseh vrst, ki v mesto prinašajo živahen utrip, razvoj turizma in prijetno vzdušje za vse občane. Praznik situl to soboto predstavlja dogodek, prežet z dolenjsko kulturno in naravno dediščino, ki jo dopolnjuje nov, urbani pogled. Lokacije: Kapiteljska njiva … Glavni trg … Muzejski vrtovi

Celodnevni dogodek bo sestavljen iz treh med seboj povezanih delov. V dopoldanskem delu bo potekal voden ogled skupin na arheološkem izkopavanju na Kapiteljski njivi, popoldan pa se bo dogajanje nadaljevalo na Glavnem trgu, kjer bo potekal prikaz obrti iz halštatskega obdobja, ki ga bo spremljala tudi izbrana ponudba hrane in pijače. Osrednji dogodek je prihod kneginje in kneza s spremstvom. Prikazana bodo takratna oblačila in oprema, mistična glasba iz tistega časa ter uporaba replik posod, ki so bile najdene z izkopavanji. Praznovanje se bo v večernih urah prestavilo na Muzejske vrtove, kamor bo knez v povorki meščane popeljal iz mestnega jedra. Program, ki bo potekal do polnoči, vključuje slikanje s knezom, prikaz priprave hrane iz halštatskega obdobja, animacijo za otroke z arheopeskovnikom in iskanjem zaklada ter brezplačna javna vodstva po arheološki zbirki.

Bodimo ponosni, spoštujmo in negujmo našo bogato zgodovino. Pripeljite otroke, prijatelje in znance iz cele Slovenije in tudi sami spoznajmo in se učimo iz naše preteklosti.

800 do 500 let pred našim štetjem, v času stare grške civilizacije, je na širšem območju Novega mesta obstajalo eno najpomebnejših središč srednje Evrope. Bogata in razvita kultura je poznana predvsem po situlah, ki danes predstavljajo najvišji in najpomembnejši umetniški izraz prazgodovine Evrope.

(foto: Dolenjski muzej)

-
0 115

Društvo za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu vabi na 2. pohod po Poti upora, ki bo potekal v občini Dolenjske Toplice, v soboto, 28. 5. 2016, ob 9. uri.

Začetek in zaključek pohoda po krožni pešpoti je na parkirišču pod Bazo 20. Pot je dolga 11 kilometrov. Priporočena oprema: ustrezna obleka in obutev, pohodne palice (neobvezno), lasten prevoz. Prehrana in pijača iz nahrbtnika Pohodniki hodijo na lastno odgovornost.  Vse podrobnosti o pohodu so objavljene na FB strani društva-TUKAJ.

(Foto: FB DZVPGVR)

Najbolj brano