Bavčar še na počitnicah, potem pa menda na Dob

Bavčar še na počitnicah, potem pa menda na Dob

-
8 311

Igor Bavčar bi moral 20. julija v zapor na Dob, a je na sodišče posredoval prošnjo za odlog prestajanja kazni. Okrožno sodišče v Ljubljani tik pred začetkom sodnih počitnic o njegovi prošnji še ni odločilo in tudi ne bo, saj so se začele sodne počitnice.

Ljubljansko okrožno sodišče zaradi procesnih ovir pred začetkom sodnih počitnic še ni odločilo o prošnji nekdanjega prvega moža Istrabenza Igorja Bavčarja za odlog prestajanja kazni, so pojasnili na sodišču. Bavčar je namreč zahteval tudi izločitev predsednika sodišča iz odločanja, višje sodišče pa ga je v zadevi, ki ni nujna, zavrnilo.

Bavčar, ki bi moral 20. julija na prestajanje petletne zaporne kazni na Dob, je na okrožno sodišče posredoval prošnjo za odlog prestajanja kazni. Sodišče sicer ne pojasnjuje, kakšne razloge je pri tem navedel, so pa pojasnili, da so skupaj s to prošnjo v ponedeljek prejeli tudi njegovo zahtevo za izločitev predsednika sodišča Marjana Pogačnika in podpredsednice Sonje Ilovar Gradišar.

Okrožno sodišče je zato v torek zahtevo za izločitev v pristojno odločanje posredovalo Višjemu sodišču v Ljubljani, ki je v sredo zahtevo za izločitev predsednika in podpredsednice sodišča zavrnilo. Odločba je bila odpravljena še isti dan.

“Ne glede na to, še vedno obstoji procesna ovira, da bi o prošnji za odlog obdolženega na Okrožnem sodišču v Ljubljani lahko odločali,” so pojasnili. V skladu z zakonom o upravnem postopku ima namreč obdolženi po prejemu sklepa višjega sodišča 15 dni časa za pritožbo, o kateri bo, če bo vložena, odločalo vrhovno sodišče.

Bavčarjev zagovornik Janez Koščak je sporočil, da zadeve ne komentira, prav tako je ne bo komentiral njegov klient.

Ker zahteva za izločitev predstavlja procesno oviro, bo vsebinsko odločanje o prošnji za odlog izvršitve kazni mogoče šele po pravnomočnosti sklepa Višjega sodišča v Ljubljani glede izločitve.

Ob tem pa na so na sodišču dodali, da v skladu z zakonom o sodiščih v času sodnih počitnic procesni roki, razen v zadevah, ki jih zakon opredeljuje kot nujne, ne tečejo, prav tako se ne vročajo sodna pisanja oz. začnejo procesni roki teči prvi naslednji dan, ko se iztečejo sodne počitnice. “Zadeve izvrševanja kazni zapora v skladu z zakonom ne štejejo kot nujne,” so dodali.

Sodne počitnice sicer trajajo do 15. avgusta.

Spomnimo

Okrožno sodišče je septembra lani Bavčarja ter brata Kristjana in Nastjo Sušinski znova obsodilo zaradi pranja denarja pri preprodaji delnic Istrabenza, Bavčar pa je bil oproščen obtožb napeljevanja k zlorabi položaja. Bavčarju je sodišče zato izreklo kazen petih let zapora, Kristjana Sušinskega je obsodilo na tri leta zapora, Nastjo pa na dve leti.

Višje sodišče je nato maja letos potrdilo obsodilne sodbe, ki so postale pravnomočne. Obsojeni imajo sicer možnost vložiti tudi zahteve za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče, vendar te ne zadržijo prestajanja kazni.

V prvotni sodbi julija 2013 je bil Bavčar zaradi pranja denarja in zlorabe položaja obsojen na sedem let zapora, a je sodbo nato vrhovno sodišče pred dvema letoma razveljavilo in vrnilo v ponovno sojenje, Bavčar pa iz zdravstvenih razlogov v tem času ni nastopil zaporne kazni. Brata Sušinski sta sicer del kazni pred razveljavitvijo že prestala.

Brata Sušinski sta sicer del kazni pred razveljavitvijo že prestala, za odlog prestajanja kazni pa je sedaj zaprosil tudiKristjan Sušinski, so še pojasnili na okrožnem sodišču. (24ur.com, STA)