Belokranjci vztrajajo-proti centru

Belokranjci vztrajajo-proti centru

-
0 96

Glede na današnji sestanek z državnim sekretarjem MNZ Boštjanom Šeficem, ki je potekal v prostorih Občine Črnomelj, Civilna iniciativa proti migrantskemu centru daje naslednjo izjavo za javnost:

Občani Črnomlja, skupno z občani preostalih dveh belokranjskih občin ne sprejemamo dejstva, da je migrantski center v kakršnikoli obliki na območju Bele krajine, saj je to popolnoma nesprejemljivo za prebivalce Bele krajine.

Državni sekretar je na sestanku navajal, da bo center vzpostavljen z namenom naše varnosti, kar ostro zavračamo. Prepričani smo namreč, da bo center v kakršnikoli obliki ogrozil našo varnost in bo celotno Belo krajino še dodatno obremenil.

Prepričani smo tudi, da je bil namen današnjega sestanka izključno v tem, da se nas prepriča, da bo takšen center v Beli krajini neobhoden, kar prav tako ostro zavračamo. Glede na zadnje pridobljene podatke, ki se dnevno spreminjajo, naj bi država takšen center na Dobovi v roku pol leta umaknila, kar pomeni, da od Prekmurja do Notranjske takšnega centra ne bo več. Na podlagi navedenega je torej jasno, da bo večina aktivnosti na državni meji od Prekmurja do Notranjske preusmerjena v Črnomelj oziroma Belo krajino. Dodajmo, da nas je državni sekretar Šefic danes postavil pred dejstvo, da migrantski center v Beli krajini vsekakor bo, le lokacijo naj predlagamo sami. Tega vsekakor ne moremo sprejeti in to odločno zavračamo.

Civilna iniciativa bo tako z vsemi možnimi sredstvi še nadalje izvajala vse aktivnosti, da se navedeno prepreči.

Šefic je sicer danes navedel, da bo vlada upoštevala voljo ljudstva in ne bodo delovali proti lokalnim skupnostim. V tem primeru torej ponovno obveščamo MNZ, da je bila volja že izražena na oktoberskem protestu z 800 udeleženci in naj temu primerno vse aktivnosti preusmeri v kraje zunaj Bele krajine. Pri tem bomo vztrajali dokler se ta volja ljudstva ne bo dejansko upoštevala. CI ne bo dopustila, da se naše kraje še kakorkoli dodatno obremenjuje, je posredovala sporočilo Maja Kocjan, predstavnica CI za stike z javnostjo.