Belokranjska CI s pobudo za referendum

Belokranjska CI s pobudo za referendum

-
0 29

V sredo, 7. 12., in danes, 9. 12. 2016, je Civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli
krajini (CI) na sedež Občine Črnomelj vložila »Pobudo za vložitev zahteve za razpis
občinskega referenduma v Občini Črnomelj«.

Namen smo imeli zbrati samo toliko podpisov, kot jih je bilo potrebno (100 podpisov). Ker pa
so občani in občanke želeli množično podpisati, smo zbrali skoraj 350 podpisov.

Zaradi velikega zanimanja občanov hkrati sporočamo, da se bo pravo zbiranje podpisov šele
začelo po tem, ko bo županja Mojca Čemas Stjepanovič preučila pobudo in zahtevala
morebitne dopolnitve vloge ali celo ustavno presojo pobude. Nato bo županja v skladu s
Statutom Občine Črnomelj določila obrazec za zbiranje podpisov na Upravni enoti, ki bo
vseboval jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma in rok za zbiranje podpisov. Zbranih
podpisov na Upravni enoti mora biti najmanj pet odstotkov vseh volivcev v občini. To
pomeni, da mora približno 650 volivcev in volivk oddati overjen podpis na Upravni enoti v
Črnomlju. Če bo v razpisanem roku zbrano zadostno število podpore, se šteje, da je zahteva
za razpis referenduma vložena. Občinski svet mora nato razpisati referendum v petnajstih
dneh, referendum pa se izvede najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni po odločitvi
Občinskega sveta.

Vsekakor smo mnenja, da se referendum še vedno lahko prekliče, in sicer z enim ali dvema
jasnima in kratkima sklepoma Občinskega sveta, ki bosta zavrnila vsako možnost postavitve
centra v zvezi z ilegalnimi migranti v Občini Črnomelj. Tako se občinsko vodstvo še vedno
lahko odloči, da se upošteva volja preko 1.500 podpisnikov peticije in se z morebitnim
referendumom ne bremeni občinskega proračuna.

Pričakujemo tudi, da bo županja Občine Črnomelj sledila in zastopala svoje občane, ki so je
izvolili in ne bo skušala na vse možne načine iskati razlog, da referendum prepreči. V
takšnem primeru imamo v CI že pripravljene naslednje korake, kjer bodo uporabljena vsa
pravna sredstva, ki so na voljo.

Naš predlog referendumskega vprašanja je:  »Ali ste za to, da se uveljavi sklep št. 7 pod točko 5 s 16. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj, ki dopušča možnost postavitve sprejemno-registracijskega
migrantskega centra v Občini Črnomelj?«, so še sporočili iz belokranjske Civilne iniciative.