Bo tudi naslednji direktor Zarje ‘invalid?’

Bo tudi naslednji direktor Zarje ‘invalid?’

-
2 1631

Lahko ste direktor, direktorica stanovanjskega podjetja Zarja iz Novega mesta. Razpis je novomesto.si objavli 15. februarja. A v preteklosti je ta funkcija podirala t.i. sterotipe, vsaj pri zadnjem imenovanju. Tako da, naj vam poguma ne zmanjka.

Se še spomnite, ko se je novomeško stanovanjsko podjetje znašlo v zelo čudnih in menda spornih poslih. Ampak, ker gre za večinoma politično prijaznost oz. funkcijo, se o tem, vsaj na Dolenjskem, ne govori. Po nenavadnih finančnih poslih, zanimivih prodajah (v korist koga?) in zamenjavah oz. odstopih, se je zgodila nova garnitura vodilnih v Zarji. Leta 2012 so prijavo za mesto direktorja oddali trije kandidati. Po treh prijavljenih kandidatih za ta položaj, se je del politične novomeške srenje odločili za človeka, ki je bil zdravstveno šibak, ampak so bili očitno prepričani, da zmore. Čeprav je bil takrat invalidsko upokojen so bili odgovorni pri imenovanju prepričani, da slednji zmore in mu pretirano delo ne škoduje.

A očitno takšne funkcije pomenijo ozdravitev, vitalnost.  Sicer invalidsko upokojeni, se je kot feniks iz pepela dvignil in prevzel izredno pomembno podjetje., in očitno ga je vodil dobro. Podjetje še vedno obstaja.

In Zarja je letos, dan po prazniku zaljubljenih, objavila razpis za novega direktorja firme, ki ga objavljamo v celoti:

ZARJA, stanovanjsko podjetje, d.o.o. Novo mesto

Prešernov trg 5, Novo mesto

Nadzorni svet družbe Zarja d.o.o. Novo mesto na podlagi 26. čl. Družbene pogodbe družbe Zarja d.o.o. Novo mesto ter na podlagi sklepa nadzornega sveta z dne 13.2.2017

Objavlja razpis za DIREKTORJA (M / Ž)

družbe Zarja, stanovanjsko podjetje, d.o.o. Novo mesto

– za mandatno obdobje petih let

Od kandidata pričakujemo izpolnjevanje naslednjih pogojev:

– univerzitetna izobrazba oz. magisterij (2. Bolonjska stopnja)

– tehniške ali družboslovne smeri

– 5 let ali več na vodilnih delovnih mestih v gospodarskih družbah

Kandidati morajo ob prijavi predložiti Program dela in razvoja družbe za čas petletnega mandatnega obdobja.

S kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas in sicer za čas petletnega mandata.

Kandidati morajo vlogi na razpis priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev po razpisu in pogojev, ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah ter Program dela in razvoja družbe za čas petletnega mandatnega obdobja. Za pravočasno oddane vloge se bodo štele vse prijave, ki bodo na sedež družbe Zarja d.o.o. Novo mesto, Prešernov trg 5, 8000 Novo mesto prispele do 9.3.2017 do 12.00 ure., s pripisom “ prijava na razpis za direktorja” – ne odpiraj.

Nadzorni svet,  predsednik Mirko BILBIJA l.r.