Bodo trgovine ob nedeljah zaprte?

Bodo trgovine ob nedeljah zaprte?

-
130 2240

Znova je na mizi predlog, da bi bile trgovine ob nedeljah zaprte. O tem smo se že odločali tudi na referendumu, kjer smo se Slovenci izrekli za zaprtje, a voljo ljudi so kmalu izpodrinili drugi interesi in tako je večina trgovin znova odprla svoja vrata, poroča 24ur.com.

Novelo zakona o trgovini so pripravili v koaliciji Liste Andreja Čuša in Zelenih Slovenije ter nekaterih drugih iniciativ. ”Načelo socialne države pomeni zahtevo po ustrezni skrbi države za materialno in socialno varnost državljanov. Med socialno varnost pa sodijo tudi pravica do varovanja družine in pravice otrok,” so pojasnili glavni motiv za pisanje novele.

Razložili so, da nedeljsko delo neposredno negativno vpliva prav na osnovne funkcije, ki jih otrokom zagotavlja družina. ”Pravno ureditev človekovih pravic in svoboščin pa je z ustavnega vidika mogoče v celoti razumeti zgolj in samo v povezavi z ustavnimi normami in zakonskimi normami, ki ustavo le členijo in dopolnjujejo.” S to novelo bi po njihovem mnenju po 14 letih vendarle uveljavili voljo ljudstva, izraženo na referendumu.

Novela po njihovih pojasnili zagotavlja normo pravne države in zagotavlja posameznikom, da uresničujejo svoje pravice in svoboščine – s stališča pravic in dolžnosti staršev ter pravic otrok. Dodali so, da novela z novimi rešitvami ne posega v pravice drugih, tudi pravnih oseb, prav tako pa tudi ne v svobodno podjetniško iniciativo.

Kaj predlagajo z novelo?

Izpostavili so, da bi zakon, če bi bil sprejet, določal, da trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in praznikih. Dovoljeval pa bi nekaj izjem, in sicer posameznim prodajalnam bi dovoljeval, da so po lastni presoji trgovca lahko odprte do največ šest nedelj ali praznikov v letu.