Civilna iniciativa poziva k razrešitvi županje

Civilna iniciativa poziva k razrešitvi županje

-
0 270

V Črnomlju se napetost med CI in županjo stopnjuje. Civilna iniciativa poziva vlado, naj Državnemu zboru RS predlaga razrešitev županje, ki po mnenju CI ne spoštuje sodbe Upravnega sodišča RS oziroma jo ignorira. To vladi namreč v primeru nespoštovanja sodb Upravnega sodišča s strani županje omogoča 90.b člen Zakona o
lokalni samoupravi.

Spoštovani

Kot je že znano je Upravno sodišče RS odločitev črnomaljske županje o vloženi pobudi za razpis referenduma razglasilo za nezakonito in je Civilna iniciativa županjo že večkrat pozvala (na sejah občinskega sveta, prek odvetniške pisarne ipd.), naj sprejme ustrezno ZAKONITO odločitev, k čemur jo zavezuje tudi zakonodaja. Kljub večkratnim pozivom in kljub zakonskim določilom županja še naprej deluje nezakonito. Na podlagi prejetih odgovorov s strani županje tudi ni pričakovati sprememb v njenem nezakonitem delovanju. Glede na celoten potek dogodkov v povezavi s postopkom za izvedbo referenduma in nespoštovanja zakona s strani črnomaljske županje Mojce Čemas Stjepanovič (DeSUS) je Civilna iniciativa na Ministrstvo za lokalno samoupravo RS vložila predlog, naj zagotovi zakonito delovanje županje, na Vlado RS pa poziv, naj Državnemu zboru RS v skladu s svojimi pristojnostmi predlaga razrešitev županje. Natančnejši razlogi so navedeni v priponki.

CI ocenjuje, da je iniciativa z nenehnimi pritiski na Vlado RS in g. Boštjana Šefica dosegla velik uspeh, ko je Šefic na seji Komisije DZ za peticije ter človekove pravice in enake možnosti v državnem zboru javno dejal, da v črnomaljski občini ne bo nobenega centra v zvezi z ilegalnimi migranti. S sprejemom novele Zakona o tujcih pa smo bili v CI prepričani, da je našega boja končno konec. S sprejetjem tega zakona so namreč sprejemno-registracijski centri nepotrebni oz. celo nezakoniti. Navedeno tako pomeni, da v Beli krajini oziroma Črnomlju referendum ni več potreben in takšnih migrantskih centrov v povezavi z ilegalnimi migranti ne bo. Ogorčeni pa smo bili nad dejanji podžupana Samerja Khalila (predsednika črnomaljskega SD), ki je takoj po sprejemu zakona kot državni svetnik v Državnem svetu RS vložil veto na sprejeti zakon. Navedeno pomeni, da je Khalil poskušal uveljavitev zakona na vsak način preprečiti in sprejemno-registracijske centre tako v Črnomlju kot drugje po Sloveniji dopustiti. Na naše veselje ostali državni svetniki, kljub tesnemu glasovanju, niso sledili Khalilovi pobudi in so veto zavrnili. V CI sicer še vedno čakamo na odločitev Vlaste Nussdorfer, varuhinje človekovih pravic, ki je napovedala, da bo šel zakon v ustavno presojo. Kljub temu pa smo prepričani, da Ustavno sodišče RS zakona ne bo razveljavilo, saj gre za zakon, ki ščiti pravice svojih državljanov in ne ilegalnih migrantov.

V imenu CI, Maja Kocjan