Črne gradnje s petletnim moratorijem

Črne gradnje s petletnim moratorijem

-
0 53

Vlada je v začetku februarja potrdila predlog novele zakona o graditvi objektov, s katero bo mogoče izvršbo inšpekcijske odločbe o rušenju nedovoljene gradnje podaljšati na pet let.Novela zakona je začela veljati z današnjim dnem.

Po sprejetem predlogu je odlog rušenja nedovoljene gradnje podaljšan z enega leta na pet let, kadar gre za stanovanjsko stavbo, v kateri bivajo osebe, ki nimajo drugega primernega stanovanja, ali za stavbe, v katerih se opravlja gospodarska dejavnost in bi zaradi izvršitve inšpekcijskega ukrepa grozila hujša gospodarska škoda, so sporočili z vlade.

Za nedovoljene gradnje, za katere je vložena pobuda za spremembo prostorskega akta na občini, pa bi po novem veljalo, da je rušitev odložena do uveljavitve prostorskega akta, vendar največ za pet let, medtem ko je zdaj lahko odložena za največ tri leta. Kar zadeva nedovoljene gradnje, za katere je vložena zahteva za izdajo gradbenega ali uporabnega dovoljenja, se ne bi nič spremenilo; odlog velja do dokončnosti odločbe o zahtevi.

Odlog izvršitve inšpekcijskih odločb za rušenje je sicer predlagal nekdanji minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel, zakon pa je začel veljati 28. decembra 2013. Namen moratorija je bil premostiti čas do priprave zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami, ki naj bi omogočil legalizacijo nekaterih neskladnih in nezakonitih gradenj.