Dividenda za Krkine delničarje 6 % višja

Dividenda za Krkine delničarje 6 % višja

-
0 249

Na včerajšnji redni seji sta nadzorni svet in uprava družbe Krka oblikovala predlog, da se Krkinim delničarjem izplača dividenda v višini 2,65 EUR bruto na delnico, kar je 6 % več kot lani.

Nadzorni svet in uprava družbe sta na seji pripravila celoten predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2015.

Skupščini delničarjev, ki bo v skladu s finančnim koledarjem Krke, d. d., Novo mesto predvidoma 7. 7. 2016, bo posredovan predlog o uporabi bilančnega dobička družbe Krka za leto 2015 v višini 186.908.421,49 EUR, in sicer:
– za dividende 85.958.768,15 EUR, kar je 2,65 EUR bruto na delnico (6-odstotna rast);​
– za druge rezerve iz dobička 50.474.826,67 EUR;​
– za prenos v naslednje leto 50.474.826,67 EUR.
Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic 30. 3. 2016.

Matej Pirc je na seji nadzornega sveta člane nadzornega sveta in člane uprave družbe Krka, d. d., ​Novo mesto seznanil s svojim odstopom z mesta člana in predsednika nadzornega sveta družbe. Odstop začne veljati z dnem zasedanja prve redne skupščine Krke, d. d., Novo mesto. Skupščina bo v skladu s finančnim koledarjem družbe Krka predvidoma zasedala 7. 7. 2016.