Dizel in 95-oktanski cenejša

Dizel in 95-oktanski cenejša

-
0 196

Maloprodajne cene goriv so nižje. Za liter neosvinčenega 95-oktanskega goriva je potrebno odšteti 1,176 evra, kar je 0,9 centa manj. Za liter dizelskega goriva je potrebno odšteti 1,020 evra, oziroma 3 cente manj.

Z novo Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. list 26/2016) je država sprostila oblikovanje cen 98 in več-oktanskega bencina ter kurilnega olja. Te cene od 9. aprila letos distributerji določajo sami, kar pomeni, da se lahko cene 100 oktanskega bencina in kurilnega olja po posameznih bencinskih servisih razlikujejo.