Drage ženske, to je za Vas-DORA

Drage ženske, to je za Vas-DORA

-
0 416

Državni program DORA za zgodnje odkrivanje raka dojk danes prvič pričenja z delovanjem v dolenjski in posavski regiji. Zdravstveni dom Novo mesto je izpolnil vse strokovne zahteve in kot peti center od začetka širitve programa DORA po novem načrtu pridobil status Presejalnega centra v okviru državnega programa DORA. Danes so bile tu že slikane prve ženske. Z odprtjem tega centra je v program DORA sedaj vključenih 72 % vseh ustreznih slovenskih žensk.

Na presejalno mamografijo v ZD Novo mesto bodo v prihodnjih dveh letih povabljene vse ženske iz
starostne skupine 50–69 let, ki imajo stalno prebivališče v občinah Novo mesto, Dolenjske Toplice,
Kostanjevica na Krki, Krško, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Sevnica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk. V teh občinah je 17.020 ustreznih žensk. Ženske bodo z Onkološkega inštituta Ljubljana (OI) prejele pisno vabilo, na katerem bosta že določena datum in ura pregleda. V program se lahko naročijo tudi same, in sicer tako, da pokličejo v Register DORA na brezplačno telefonsko številko 080 27 28, vsak dan od 9.00 do 12.00, ali pišejo na elektronski naslov: dora@onko-i.si. Ženske za pregled ne potrebujejo napotnice.

Presejalno slikanje v stacionarnem centru v ZD Novo mesto izvajajo radiološki inženirji iz ZD Novo
mesto, posebej izobraženi za program DORA in stalno nadzorovani s strani OI kot upravljavca
programa. Vsako mamografsko sliko ločeno odčitata dva zdravnika radiologa z OI. Kadar bodo
radiologi pri odčitavanju mamografskih slik videli spremembe na dojki, bo ženska na dodatne
preiskave prav tako vabljena na OI v Ljubljano.

Mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., vodja državnega programa DORA: »Zdravstveni dom Novo
mesto je peti stacionarni presejalni center, ki ga po novem načrtu širitve vključujemo v program
DORA. Veseli nas, da bomo od danes naprej po strogih evropskih smernicah tu opravljali presejalne
mamografije z namenom zgodnjega odkrivanja raka dojk za ženske, ki v program DORA doslej niso
bile vključene. Ženske vabimo, da se v čim večjem številu odzovejo našemu vabilu, saj je zdravljenje
zgodaj odkritega raka dojk uspešnejše. Z Zdravstvenim domom Novo mesto smo v letošnjem letu ob
pripravah na njihovo vključitev v program DORA odlično sodelovali, zato verjamemo, da bodo
ženske zadovoljne in se bodo v velikim številu udeleževale pregledov v okviru programa DORA.«

Asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., direktorica ZD Novo mesto:
»V ZD Novo mesto pozdravljamo in se zavedamo pomena pridobitve programa DORA, ki pomeni velik
doprinos za krepitev primarnega zdravstvenega varstva v dolenjski in posavski regiji in za vse
ženske v ciljni skupini, ki bodo vabljene v ta program. Ponosni smo, da smo tako postali peti
presejalni center v okviru državnega programa DORA v Sloveniji in prvi tak center v okviru
programa DORA v dolenjski in posavski regiji. Novo funkcijo sprejemamo z veliko odgovornostjo, saj
bodo tako tudi ženske v dolenjski in posavski regiji lahko vključene v organiziran državni preventivni
program, ki temelji na visokih strokovnih standardih in strogih evropskih smernicah kakovosti.«

Drage ženske, to je za Vas-DORA