Energetski koncept Slovenije, ta torek v Nm

Energetski koncept Slovenije, ta torek v Nm

-
0 119

Ministrstvo za infrastrukturo, med 20. in 22. 6. 2017, vabi zainteresirano javnost na javne predstavitve gradiva za razpravo o oblikovanju Energetskega koncepta Slovenije (EKS). Predstavitve bodo potekale v Novem mestu, Ljubljani, Mariboru in Kopru.

Na novomeški Fakulteti za tehnologije in sisteme bo potekala prva javna predstavitev gradiva, in sicer 20. 6. 2017 ob 10.30 uri. Fakulteta za tehnologije in sisteme je namreč v sodelovanju s tujim partnerjem pripravila strokovne podlage za EKS, in sicer projekcijo dolgoročnih energetskih bilanc do leta 2035 in okvirno do leta 2055 z različnimi scenariji razvoja.

EKS je strateški dokument na področju energetike. Dokument bo na podlagi tako projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države kot tudi sprejetih mednarodnih obvez določil cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo do leta 2030 in okvirno 2050. Javne predstavitve so del procesa oblikovanja EKS, ki vključujejo sodelovanje tako javnosti, stroke, kot tudi vseh ključnih deležnikov. Na podlagi tega bo pripravljen končni predlog, ki bo predvidoma septembra v javni obravnavi in medresorskem usklajevanju, sledil bo sprejem predloga EKS na vladi in nato v državnem zboru.

Vabilo za na predstavitev je na: http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/novice/eks/jun_2017/eks_vabilo_nm.pdf