Etnični ogorčeni nad TV prispevkom in Vido

Etnični ogorčeni nad TV prispevkom in Vido

-
15 3230

Začelo se je novo šolsko leto in v prvi razred na območju novomeške občine je vstopilo tudi 34 Romov-prvošolčkov. Kot pa je znano so letos nekaj Romov iz bršljinske osnovne šole prerazporedili tudi na druge osnovne šole. Zveza Romov za Dolenjsko se je odzvala na potezo in na prispevek nacionalne televizije ter izjave direktorice novomeške Občinske uprave. Spisali so tudi sporočilo za javnost, ki ga v nadaljevanju objavljamo v celoti. Še pred tem pa tudi izjavo novinarske kolegice, ki je pripravila prispevek. Novinarka Petra Držaj je sporočila: V današnjem sporočilu, ki ga je Zveza Romov za Dolenjsko poslala vsem medijem in Varuhinji človekovih pravic  je tudi neresnična navedba: ……… da je bilo v prispevku precej govora, da je delež romskih otrok v OŠ Bršljin prevelik.«  (konec navedbe) Sporočam, da navedba ne drži. Nikjer v prispevku ni bila izrečena trditev, ki jo navaja Zveza Romov za Dolenjsko.

In zdaj še sporočilo za javnost Zveze Romov za Dolenjsko

V Zvezi Romov za Dolenjsko smo zaskrbljeni nad položajem, ko so se​ šolske oblasti (zdi se, da v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto) odločile​ romske učence iz Osnovne šole Bršljin razdeliti po drugih šolah v Novem mestu.

Nismo strokovnjaki za pedagoško stroko, zato bomo o upravičenosti ukrepa pozvali Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, da ga vsebinsko pregleda in odloči, ali je vsebinsko primeren. Dotlej se o ukrepu ne bomo izrekali.
​​
Izjemno pa nas skrbijo javne izjave direktorice občinske uprave MO Novo mesto, gospe Vide Čadonič Špelič, ki je v intervjuju za TV-Dnevnik RTV Slovenija, dne 1. 9. 2016, govorila o “asimilaciji in integraciji”. Želimo poudariti, da je kakršenkoli govor o asimilaciji dokaz nekompetentnosti govorca. Asimilacija je namreč pojem, ki označuje sklop družbenih mehanizmov za utopitev manjšine v večini in je od sprejetja Strategije vzgoje in izobraževanja Romov leta 2004 (isto kot​ segregacija) del neslavne slovenske zgodovine. Drži, da smo Romi kot manjšina drugega etničnega izvora in drži, da te kraje naseljujemo od srednjega veka dalje, nikakor pa to ne pomeni, da bi se morali asimilirati ali svojo kulturo podrediti komurkoli – še najmanj pa uradnikom MO Novo mesto. Ravno nasprotno – v nobenem primeru se ne mislimo asimilirati – želimo pa vključujoče sobivati, saj je Republika Slovenija tudi naša država in mi smo njeni državljani, ki smo pač romskega porekla.

Želimo in zahtevamo vodo, elektriko, sanitarije, da bomo lahko izobrazili otroke, ki se bodo zaposlili in so prispevali tej družbi kot državljani, kot Romi. Gospa Čadonič Špelič je dokazala, da manjšine ne razume, zato jo v interesu nadaljnjega sodelovanja prosimo, pozivamo in zahtevamo javno opravičilo.

Prav tako protestiramo zoper vsebino včerajšnjega prispevka v TV-Dnevniku RTV Slovenija, kjer je bilo precej govora, da je delež Romov na Osnovni šoli Bršljin prevelik.

Zanima nas, ali Romi nismo državljani te države? Mar nismo enakovredni državljani? Je kaj narobe, če je romskih otrok na neki šoli več kot denimo 10 %? Ali nam zdaj preostane le protest, ker​ je na neki šoli kar 90 % slovenskih otrok? Kot drugo pa danes zahtevamo – če OŠ spremlja in zbira podatke o tem, kdo je romski učenec in kdo ne – da javno objavi vse podatke o uspehu romskih učencev po razredih vse od osamosvojitve naprej, da javnost dobi vpogled v zahtevnost izziva in strokovnost dela te šole.

Sami z obdelavo teh podatkov (brez osebnih podatkov učencev) nimamo težav, saj brez analize stanja ne moremo snovati učinkovitih ukrepov oziroma drugače povedano, če ne vemo, kaj se dogaja z našimi otroci in če tega ne povežemo s podatki o bivanjskih razmerah ter socialnem stanju, mečemo kot družba denar dobesedno v prazno. Zdaj gre od včeraj naprej kakršenkoli neuspeh kateregakoli romskega otroka tudi na njihovo odgovornost, zato bomo tedensko zahtevali poročila o položaju, udeležbi otrok ter povezavi z bivanjskimi razmerami. Drugače povedano, od včeraj naprej pričakujemo odgovorno delo vseh lokalnih institucij, ki so dolga leta dovoljevale, da naši otroci prelahko izpadejo iz nadaljnjega izobraževanja.

Želimo pa vseeno spomniti, da je Zveza Romov za Dolenjsko že leta 2014 javno opozarjala, da prerazporeditev romskih otrok po drugih osnovnih šolah ni najboljša rešitev in da se pri tem pojavlja vrsta pomislekov, med katerimi je odziv romskih staršev, njihovo nezaupanje in pripravljenost, da bi njihove otroke vozili v druge šole, spremembo okolja ter odziv novih sošolcev, s katerimi bi romski otroci verjetno težko sobivali. Takrat smo tudi dejali, da bi prerazporeditev otrok morala potekati zgolj s privolitvijo staršev.

Ob koncu ne smemo mimo družin in otrok, ki v šolske klopi prihajajo brez vode in elektrike, skratka, iz neurejenih razmer. Upamo, da bodo tovrstni otroci odprli oči in ušesa tako lokalni kot tudi državni oblasti ter da bodo te otroke razumeli in sprejeli v šolah ter podobno. Zveza Romov za Dolenjsko vsem romskim otrokom in otrokom iz večinske skupnosti želi lepo, prijetno in uspešno novo šolsko leto, so še zapisali v sporočilu pri Zvezi Romov za Dolenjsko.

In ob tem sporočilu dodajmo še razlago besede asimilacija, ki je Zvezo zelo zmotila (SSKJ). Prav tako smo dodali še besedo integracija, ki se je velikokrat omenjala pri reševanju romskega vprašanja na JV Slovenije in ki jo je zagovarjala tudi oblast v Ljubljani. Resničnostna slika bi bila lahko mnogo boljša, saj Romi niso priseljenci od včeraj, pač pa so državljani Slovenije in na tem območju živijo že od srednjega veka naprej, kar so tudi sami omenili v sporočilu. Torej po vseh teh stoletjih očitno nekaj ne štima?

asimilácija -e ž (á) vključevanje v določeno okolje s prevzemanjem njegovih značilnosti, lastnosti: problem narodnostne asimilacije; asimilacija naseljencev v Ameriki; odpornost manjšine proti asimilaciji / asimilacija zamejskih Slovencev raznarodovanje // zbliževanje, izenačevanje: zaradi tesnih medsebojnih zvez je prišlo do gospodarske, duhovne in politične asimilacije; močna kulturna asimilacija med doslej tujima svetovoma / končal je svojo politično asimilacijo prilagajanje ◊ biol. sprejemanje in spreminjanje hrane v organizmu lastne sestavine; usvajanje, prilikovanje; lingv. prilagoditev ene vrste glasov drugi, prilikovanje; ped. spajanje novih spoznanj s starimi ♪ (vir: SSKJ)

….in še beseda  integrácija -e ž (á) povezovanje posameznih enot, delov v večjo celoto, združevanje: težiti k integraciji; nekateri so se zavzemali za jezikovno in kulturno integracijo jugoslovanskih narodov; integracija evropskih držav v bloke / gospodarska integracija; politična integracija integracija posameznih držav zaradi sodelovanja na določenih področjih / odločiti se za integracijo podjetij; integracija samostojnih obratov s tovarno združitev, spojitev ∙ publ. integracija priseljencev v družbeno življenje vključevanje ♦ ekon. horizontalna integracija integracija podjetij na isti proizvodni stopnji; vertikalna integracija integracija podjetij na zaporednih proizvodnih stopnjah; psih. integracija osebnosti povezovanje človekovih telesnih in duševnih lastnosti, motivov v enovito celoto ♪ (vir: SSKJ)