FIŠ in Erasmus pri projektu BIT-PAL

FIŠ in Erasmus pri projektu BIT-PAL

-
0 35

Evropska unija je na mednarodnem razpisu Erasmus+ »Strateška partnerstva v visokem šolstvu« odobrila
projekt BIT-PAL z naslovom »Spodbujanje inovativnosti z razvojem študija informacijskih tehnologij v
Palestini«.

Pri pripravi projekta, ki ga koordinira dr. Hani Qusa s Politehnike v Gazi ter vključuje več univerz in
interesna združenja s področja informacijskih tehnologij in startup podjetništva v Palestini, je sodelovala
tudi ekipa FIŠ pod vodstvom prof. dr. Boruta Rončevića.

V okviru projekta bo FIŠ sodeloval pri evalvaciji obstoječih študijskih programov, pripravi izhodišč za
prenovo študijskih programov, sodeloval pri pilotski izvedbi njihove prenove in koordiniral usposabljanje
palestinskih strokovnjakov.

Prof. dr. Borut Rončević je ob tej priložnosti poudaril: »Prijavljanje projektov na mednarodne razpise je
eden ključnih vidikov internacionalizacije fakultete in zelo pomemben vir sredstev za raziskovalno delo. To
je že tretji tovrsten mednarodni projekt, ki smo ga dobili v zadnjem mesecu. Oblikovali smo močno ekipo,
ki se ukvarja s tem in to se nam je začelo obrestovati. S tem projektom svoja partnerstva širimo tudi preko
evropskih meja.«