FOTO: 200 € za novorojenca

FOTO: 200 € za novorojenca

-
0 343

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno se je sešel na svoji 14. redni seji, na kateri je obravnaval zaključni račun za leto 2016, med drugim pa so tudi opredelili postopek dodelitve občinske pomoči ob rojstvu otroka
ali smrti občana.

V občini Mokronog-Trebelno so lani od načrtovanih 3,28 milijona evrov realizirali 3,09 milijona evrov prihodkov (94,1-odstotna realizacija) ter 3,01 milijona odhodkov od načrtovanih 3,48 (86,6-odstotna realizacija). „Z realizacijo proračuna v preteklem letu smo lahko zadovoljni. Ugotavljamo, da je bila boljša kot leto poprej, kar kaže na to, da smo proračun dobro in realno načrtovali. Pomembno je, da zadolžitev, čeprav je bila v proračunu sprejeta, ni bila potrebna. Predvsem smo veseli, da smo uspeli izpeljati rekonstrukcijo križišča treh državnih cest z izgradnjo trške ploščadi, za kar smo iz proračuna namenili skoraj 456 tisoč evrov,“ pojasnjuje direktorica Občinske uprave Občine Mokronog-Trebelno Mojca Pekolj.

Večja investicija minulega leta je bila še prenova mrliških vežic na Trebelnem in v Mokronogu, kjer so na novo uredili tudi prostor za odpadke na pokopališču. Novo podobo in vsebino pa je dobila tudi stara telovadnica v Osnovni šoli Mokronog, iz katere sta nastala dva nova prostora, t. i. mala dvorana in šolska knjižnica, ki je postala svetlejša, prostornejša in uporabnikom še bolj prijazna.

Ostali sklepi:
Občinski svet je prenesel lastninsko pravico na delu Večnamenskega doma Trebelno na Prostovoljno gasilsko društvo Trebelno. Gre za spodnji del doma, kjer je gasilski dom, ki ga tamkajšnje gasilsko društvo že uporablja. S prenosom so zaključili posel, ki sta ga leta 2003 sklenila takratna Krajevna skupnost Trebelno in gasilsko društvo.

V prvi obravnavi so potrdili Odlok o enkratnem denarnem prispevku ob izrednem dogodku za občane Občine Mokronog-Trebelno, ki opredeljuje postopke za pridobitev finančne pomoči ob rojstvu otroka in smrti občana. Enkratna pomoč ob rojstvu otroka znaša 200 evrov, starši pa prejmejo tudi voščilnico, ob smrti občana pa občina svojcem pošlje sožalnico in cvetje. Občinski svet se je seznanil tudi z letnimi poročili javnih zavodov,
katerih (so)ustanoviteljica je Občina Mokronog-Trebelno ter potrdil nekaj premoženjsko-pravnih-zadev.

(LAPEGO)