FOTO: 200 let šolstva na Mirni

FOTO: 200 let šolstva na Mirni

-
0 173

Na Mirni so se na slovesni prireditvi sprehodili skozi dve stoletji šolstva na Mirni. Zgodovinska dejstva so prepletli s pesmijo, plesom in skeči. Slavnostni govornik je bil Gregor Mohorčič, generalni direktor Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo.

„Malo pokrajin se lahko pohvali z 200 let šolstva – Mirnska dolina je ena izmed takih. Tudi kar
nekaj takih je na Dolenjskem. Kar pomeni vztrajanje pri nekih tradicijah, pri vrednotah in tistem
temelju, da je znanje ena izmed pomembnih vrednot,“ je poudaril generalni direktor
Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Gregor Mohorčič, ki je v svojem
govoru obiskovalcem dodal še, da je šola, ki v nekem okolju deluje neprekinjeno 200 let, lahko
le odlična šola.

Zgodovinski viri z začetka 20. stoletja in razpoložljiva literatura kot leto ustanovitve šole na Mirni
navajajo leto 1816, tabelarični šolski izkazi iz leta 1815 pa dokazujejo, da je šola delovala že
spomladi 1815. Ob ustanovitvi je bila enorazredna, pouk je bil v mežnariji pri župnišču, danes
mirnsko osnovno šolo v sodobno opremljeni stavbi v središču kraja obiskuje 236 otrok, pod
okriljem šole pa sta že več kot 45 let tudi vrtec in šola s prilagojenim programom. V vrtec Deteljica
je vključenih 125 otrok, v program šole s prilagojenim programom pa 36 otrok.

Tudi mirnska osnovna šola se srečuje s podobnimi težavami kot druge v Sloveniji, pri čemer
ravnateljica Anica Marinčič izpostavlja normative, predvsem preveliko število učencev v prvem
razredu, ki v osnovno šolo stopijo z zelo različnim predznanjem, zato je delo učiteljev, kako
uskladiti te razlike, zelo zahtevno. Prav tako je težavna tudi zaposlitev odsotnega sodelavca. A
kljub temu na tekmovanjih iz znanja in športa dosegajo izjemne uspehe, zaradi katerih je šola
prepoznavna v širšem slovenskem prostoru.

„Poleg te vizije biti kakovostni, dobri, uspešni, imamo tudi namen še naprej trdno graditi
medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje in delati na strpnosti, na dobrih medsebojnih
odnosih, uvajati v izobraževanje novosti iz vseh strok, posameznih predmetnih področij in tudi

na prej tesno sodelovati s krajem, torej z Občino Mirna, ki nam nudi v tem trenutku veliko
podporo. Vemo, verjamemo, upamo, da bo tako tudi v prihodnje,“ pravi ravnateljica Osnovne
šole Mirna Anica Marinčič.

„Dobro sodelovanje z osnovno šolo pelje k razvoju ne samo občine, ampak tudi k razvoju
osnovnošolskega izobraževanja in od tega imamo vsi več,“ je prepričan župan Občine Mirna
Dušan Skerbiš.

Na prireditvi, ki jo je zasnovala Petra Vidmar, povezovala pa Simona Koščak, so sodelovali
otroci in vzgojiteljice iz vrtca Deteljica, učenci in učitelji Osnovne šole Mirna, učenci in
učiteljice Osnovne šole s prilagojenim programom Mirna ter učenci in učitelji Glasbene šole
Trebnje. V priprave na dogodek in snovanje posameznih enot so se po potrebi vključevali tudi
drugi delavci šole in nekateri ostali Mirnčani. Prireditev je omogočila Občina Mirna.

Ob tej priložnosti so v športni dvorani, ki je bila včeraj ponovno polna obiskovalcev, pripravili
tudi priložnostno razstavo o šolstvu na Mirni, predstavili pa so tudi knjigo 200 let šolstva na
Mirni, ki jo je na podlagi zgodovinskih dejstev pripravila profesorica zgodovine Petra Vidmar,
pri urejanju in jezikovnem pregledu pa je sodeloval profesor slovenskega jezika na tukajšnji
osnovni šoli Ivan Gregorčič.