FOTO: 33.500€ za sofinanciranje

FOTO: 33.500€ za sofinanciranje

-
0 106

22 kulturnih in 18 turističnih prireditev, trije programi za športno vzgojo otrok in mladine, pet programov športne rekreacije in dva programa za šport invalidov ter 12 drugih programov, ki niso bili predmet ostalih javnih razpisov, se je v letu 2016 zvrstilo v občini Šentrupert s sofinanciranjem občine. Tudi letos občina za sofinanciranje tovrstnih aktivnosti namenja 33 tisoč evrov.

Gre za sofinanciranje programov na področju športa (5.500 evrov), socialnega varstva (6.500 evrov), kulture
(12 tisoč evrov) in turizma (šest tisoč evrov), dodatnih 33.500 evrov pa bo občina razdelila še na razpisu s
področja kmetijstva. Rok za oddajo prijav je različen, za šport do 3. aprila, za druge pa do 10. aprila.

„Letos smo res vse javne razpise in pozive objavili – lahko rečemo – istočasno. Se nam zdi, da je najbolje, da
so občani in organizacije in društva, katerim so razpisi namenjeni, naekrat obbveščeni o vseh razpisih, o vseh
možnostih, kamor lahko prijavljajo svoje progame in projekte. Vsak razpis ima svoj postopek, ima v ozadju
svoj pravilnik, ki določa postopek dodelitve sredstev in pri enih razpisih so ti postopki daljši, pri drugih pa
krajši. V občinskem Obveščevalcu dobijo zainteresirani vse potrebne informacije in podatke, uradna in
celotna objava vseh razpisov pa je dosegljiva na naši spletni strani,“ pojasnjuje direktorica Občinske
uprave Občine Šentrupert Mateja Jazbec.

Občina pa je objavila tudi razpise za druge programe, t. im. županova sredstva (2.900 evrov), na katera lahko
zainteresirani prijavo oddajo do 28. aprila, do 29. septembra oziroma do porabe osmih tisoč evrov, kolikor jih
je občina zagotovila v proračunu, lahko posamezniki oddajo tudi vlogo za sofinanciranje nakupa in vgradnje
male komunalne čistilne naprave (občina pod pogoji pravilnika subvencionira največ 800 evrov za posamezno stanovanjsko stavbo), do 30. oktobra oziroma do porabe 1.500 evrov pa je odprt tudi poziv za subvencioniranje stroškov sterilizacije in kastracije mačk (zaradi subvencije občine poseg na Veterinarski postaji Trebnje za eno žival stane 20 evrov, vsak posameznik lahko pripelje dve lastniški živali).

Občina Šentrupert bo sicer 2. junija že desetič praznovala občinski praznik. V sklopu praznovanja načrtujejo
številne prireditve za vse generacije, med občani pa je že tudi poziv za predlaganje kandidatov za letošnje
prejemnike občinskih priznanj. Rok za oddajo predlogov je 10. april.

(LAPEGO)