FOTO: Ambrozijo smo dolžni odstraniti

FOTO: Ambrozijo smo dolžni odstraniti

-
6 1988

…če imate to rastlino na svojem zemljišču. Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), je ena najbolj alergenih rastlin v naravi. Domovina te enoletne rastline je severna Amerika, vendar je tudi v Sloveniji ne manjka. In če niste vedeli in imate to rastlino na svojem posestvu, jo morate odstraniti oz. poskrbeti, da je več ne bo na vašem zemljišču. V nasprotnem primeru vas lahko kdo prijavi. Bralci ste nas opozorili na razbohotenje ambrozije v neposredni bližini Osnovne šole Grm, v Novem mestu, ki pa jo lastnik še ni odstranil.

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov povezanih z ambrozijo izvaja Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varovanje rastlin, ki je del Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Prijave najdb rastišč ambrozije, kjer imetniki zemljišč niso ukrepali, lahko oddate pri njih. Telefon 07/39 34 225 ali na email: ou-novomesto.uvhvvnr@gov.si. Prijava se lahko odda anonimno, kar pomeni, da prijavitelja uprava ne obvešča o dogodku. V kolikor prijava ni anonimna, tudi v tem primeru inšpektor ne sme izdati podatkov prijavitelja. Za prijavo je potrebno vedeti lokacijo parcele ( GURS), v kolikor je možno.

4. avgusta 2010 je začela veljati odredba ministra za kmetijstvo, ki v izvajanje prenaša določbo zakona, da morajo imetniki izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja oziroma zatiranje pelinolistne ambrozije in drugih neofitnih vrst iz rodu Ambrosia.

V skladu s predpisi so imetniki zemljišč dolžni sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na nekmetijskih zemljiščih. To velja za upravljavce cest, železnic, letališč in parkov ter za občine, kmetovalce, lastnike vrtov in vse druge lastnike, upravljavce ali najemnike zemljišč.

Pelinolistna ambrozija začne vznikati že zgodaj spomladi, cveteti pa začne v sredini julija in cveti do oktobra. Višek cvetenja je v avgustu in začetku septembra. Seme začne dozorevati avgusta. Imetniki zemljišč so dolžni poskrbeti, da ambrozija ne cveti in ne semeni. Rastline pelinolistne ambrozije je treba odstraniti pred cvetenjem oziroma tvorbo semen. Lahko se izpuli cela rastlina, ali pa se jo v sezoni večkrat pokosi.

Cvetočih rastlin in rastlin z razvitimi semeni ne smemo odlagati na komposte. Ker se pelinolistna ambrozija po košnji zelo hitro obrašča, morajo imetniki zemljišč opravljati nadaljnja opazovanja vso rastno dobo in po potrebi izvajati košnjo ali druge ukrepe zatiranja, da se prepreči nastanek semen. Ker je rastlina alergena, pri odstranjevanju uporabljamo rokavice, v času cvetenja pa tudi zaščitno masko.