FOTO: Bravo Marko, za vzgled vsem

FOTO: Bravo Marko, za vzgled vsem

-
7 1751

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je za študijsko leto 2015/2016 razpisala tri štipendije
za študij strojništva namenjene etnični skupnosti Romov, socialno ogroženim in perspektivnim kadrom.

Štipendija, namenjena predstavniku etnične skupnosti, je bila podeljena Marku Stojanoviču. Marko je študent prvega letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Inženiring in vozila 1. stopnje. Vključil se je v študijski proces in vse obveznosti uspešno opravlja. Zaposlen je v podjetju Arex d.o.o. v Šentjerneju. Pri pridobivanju štipendista, predstavnika romske etnične skupnosti, je sodelovala Milena Tudja, predsednica Romskega društva Romano Veseli:

“Ponosna sem, da se je Marko Stojanovič vključil v študij in hvaležna fakulteti, da mu je brezplačen
študij omogočila. Želim si več takih priložnosti za pripadnike romske skupnosti.”

Dekanja mag. Vera Smodej je izpostavila naslednje razloge za podelitev štipendij:​ “Na fakulteti se zavedamo gospodarske krize, težav podjetij in posameznikov in s štipendiranjem želimo omogočiti posameznikom iz navedenih skupin študij, ki jim bo zagotovil perspektivo na področju zaposlovanja in nadaljnjega razvoja. Zaradi pomanjkanja tehničnih kadrov v Sloveniji je zaposljivost diplomantov fakultete tudi v času visoke stopnje brezposelnosti zagotovljena na številnih področjih.

Prispevati želimo tudi k vključevanju Romov v izobraževanje. Predvsem na Dolenjskem in v Beli Krajini je veliko težav, številni Romi so na robu družbe, imajo slabe bivalne in socialne razmere. Izobraževanje omogoča postati samostojen in odgovoren član družbe. Upamo, da bomo z razpisom štipendij spodbudili novo »dobro prakso« tudi drugih visokošolskih institucij, ki izvajajo deficitarne študijske programe, pa tudi podjetij in mogoče celo občin.”