FOTO: Čarobna lepota Klevevža

FOTO: Čarobna lepota Klevevža

-
12 1158

Marjan je tudi tokrat z nami delil nekaj naravnih lepot, ki jih je ujel v fotografski objektiv. Tokrat vam ponujamo na ogled Klevevž, kjer potok Radulja v srednjem toku ustvarja prebojno sotesko z manjšimi slapiči, ki ga omenja že Janez Vajkard Valvazor v svoji Slavi vojvodine Kranjske. Soteska poteka med Homskim hribom in nekdanjim grajskim gričem, na katerem so ostanki gradu Klevevž, nemško Klingenfels (»zveneča skala«).

Radulja se na dnu soteske umiri v manjšem zajetju, ki je služilo nekdanjemu grajskemu mlinu. Ob vznožju zadnjega slapu je na desnem bregu potoka bazen, v katerem se zbira voda izvira Klevevška toplica, ki na dan priteče s temperaturo 24,8 C. Na nasprotni strani se v ostenju pod gradom nahajata vhoda v Zgornjo in Spodnjo Klevevško jamo, v katerih so bile odkrite endemične podzemske živali. Zgornja jama je sestavljena iz približno 200 metrov dolgega vodoravnega rova z ozkimi prehodi, spodnjo jamo pa sestavlja labirint vodnih in potopljenih rovov v skupni dolžini 518 metrov. V spodnji jami je tudi termalni izvir s temperaturo 16 stopinj C. Spodnja ali Ajdovska jama je doslej edina znana topliška jama v Sloveniji. (wikipedija)

(foto: Marjan Borovnik)