FOTO: Cookinox v Iv. Gorico in nove zaposlitve

FOTO: Cookinox v Iv. Gorico in nove zaposlitve

-
1 714

Podjetje Cookinox d.o.o. je družinsko podjetje s 50 letno tradicijo na področju proizvodnje
gostinske opreme. Podjetje je bilo do letošnjega leta vseskozi locirano v sosednji občini
Grosuplje, na območju katere pa selitev v večje prostore v tako kratkem času (v roku 1 leta) ni
bila možna.

Po pridobljenem gradbenem dovoljenju (septembra 2016), je podjetje začelo z gradnjo
novega poslovno-proizvodnega objekta v obrtni coni v Ivančni Gorici, v velikosti dobrih 4.500
kvadratnih metrov. Po besedah direktorja podjetja Cookinox Tomaža Škrjanca so se za
selitev v občino Ivančna Gorica odločili predvsem zaradi odlične infrastrukture, primerne
cene zemljišča ter neposredne bližine trenutne lokacije, saj želijo, da sama sprememba
lokacije podjetja ne bo bistveno vplivala na življenjski slog trenutno zaposlenih. Veseli ga
tudi, da obrtna cona v Ivančni Gorici leži v neposredni bližini avtocestnega kraka Ljubljana –
Novo mesto, kar jim bo bistveno olajšalo tudi logistične poti. V podjetju trenutno zaposlujejo
22 ljudi, predvsem s področja strojništva. Ob sedanjem trendu rasti nameravajo število
zaposlenih konstantno povečevati. Selitev proizvodnje v Ivančno Gorico pa nameravajo
izvesti že letos poleti.

Dejavnost podjetja je proizvodnja gostinske opreme – gostinskih kuhinj in točilnih pultov. Vsa
oprema je izdelana po meri, torej glede na dejavnost posamezne stranke, prostorsko
zahtevnost oz. omejitve, željo stranke ter seveda glede na zahteve stroke.

Preko 90 odstotkov proizvodnje izvozijo na zahtevne tuje trge in sicer v Avstrijo, Nemčijo,
Švico ter Belgijo. S širitvijo poslovanja na tuje trge se je v podjetju dokaj hitro pojavila velika
prostorska utesnjenost, tako da je bila gradnja večjih proizvodnih prostorov neizbežna. V
podjetju so v zadnjih letih namreč poleg prodora na nove trge, ogromno finančnih sredstev
vlagali tudi v posodobitev proizvodnje in strojnega parka s čimer so bistveno zvišali
produktivnost.

(FOTO: Gašper Stopar)