FOTO: Dobro sodelovanje občine z občani

FOTO: Dobro sodelovanje občine z občani

-
0 536

V občini Šentjernej občina dobro sodeluje z občani.

V Sončniku se je v torek, 10. maja 2016 zaključila sanacija ceste v skupni dolžini 295 metrov, ki je vključevala 900 kvadratnih metrov asfalta in 350 kubičnih metrov tampona. Posamezniki, ki imajo svoja zemljišča neposredno ob omenjeni cesti so sofinancirali asfaltiranje, občina pa je pripravila teren. Investicijo je izvedlo JP EDŠ d.o.o. Šentjernej s podizvajalci.

Na Trubarjevi cesti 5 v Šentjerneju trenutno poteka izgradnja priključnega kanala in priključnega jaška na javno kanalizacijo.