FOTO: Drevesa ven, obnova cest, razsvetljava in vrtec

FOTO: Drevesa ven, obnova cest, razsvetljava in vrtec

-
3 843

V teh dneh v Mestni občini Novo mesto poteka kar nekaj projektov. Nadaljuje se priprava na izgradnjo vrtca v Bršljinu, obnovljena je javna razsvetljava na glavni avtobusni postaji, potekajo pa tudipreplastitve cest in sanacija drevoreda ob Straški cesti.

Izgradnja vrtca v Bršljinu

V naslednjem tednu bo Mestna občina Novo mesto podpisala pogodbo z izvajalcem gradnje novega vrtca v Bršljinu. Za izvajalca je bilo pravnomočno izbrano podjetje Markomark Nival d.o.o., vrednost projekta pa je 1.008.000 evrov z DDV. S podpisom pogodbe prične teči tudi 270-dnevni rok za izvedbo projekta. Po projektiranju in pridobitvi gradbenega dovoljenja bi ob ugodnem vremenu konec leta lahko sledil tudi začetek gradbenih del.

Prenova javne razsvetljave na območju glavne avtobusne postaje

Konec septembra se je zaključila prenova javne razsvetljave na glavni avtobusni postaji in v sosednji Volčičevi ulici. Na avtobusni postaji tako poleg novih svetil, nameščenih na zgornjem platoju, delujejo tudi obnovljene luči ob rampi za invalide od spodnjega prehoda za pešce do zgornjega platoja.

Sanacije in preplastitve cest

V jesenskih mesecih potekajo sanacije in preplastitve nekaterih cest. V septembru je bila sanirana cesta Veliki Slatnik – Hrušica. V oktobru sledijo ceste v naseljih Rajnovišče, Zajčji vrh, Groblje, Dolenja vas – Gumberk in konzolni hodnik za pešce na Ljubljanski cesti. Novembra je za sanacijo in preplastitev predvidena tudi cesta na Westrovi ulici.

Sanacija drevoreda ob Straški cesti

Stanje drevoreda ob Straški cesti med Bršljinom in Adrio Mobil je že dalj časa neustrezno, saj neprimerna in dotrajana drevesa ovirajo tako pešce kot kolesarje. V skladu s strokovnim mnenjem ljubljanske Biotehniške fakultete bodo drevesa odstranjena in zamenjana z ustreznejšimi vrstami, ki jih je lažje in cenovno ugodnejše vzdrževati. Izvajalec z odstranjevanjem pričenja v začetku naslednjega tedna, od 22. oktobra do 11. novembra pa je predvideno zasajevanje novih dreves. Dela ne bodo ovirala prometa na vozišču, bo pa začasno ovirana uporaba kolesarske steze in pločnika na eni strani, kasneje izmenično na drugi strani.