FOTO: FIŠ o prenosu tehnologij in intelektualni lastnini

FOTO: FIŠ o prenosu tehnologij in intelektualni lastnini

-
0 64

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je v torek, 10. oktobra 2017, gostila celodnevno
usposabljanje za javne raziskovalne organizacije in gospodarstvo na temo prenosa tehnologij in  intelektualne lastnine.

Fakulteta je namreč letos poleti ustanovila pisarno za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ) in se vključila v
konzorcij za prenos tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo, ki je v mesecu septembru
pridobil sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Koordinator konzorcija je Inštitut Jožef Stefan, v njem poleg FIŠ sodelujejo še Univerza v Ljubljani,
Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Kemijski inštitut, Kmetijski inštitut Slovenije in Nacionalni
inštitut za biologijo.

Dogajanje se je pričelo ob 10. uri z uvodnim nagovorom dekana FIŠ, prof. dr. Dejana Jelovca. Nato je doc.
dr. Dolores Modic s prisotnimi delila izkušnje in dobre prakse tehnološkega transferja na Japonskem, kjer
trenutno raziskuje. Mag. Janez Kolar je na okrogli mizi gospodarstvenike spraševal, kakšne so možnosti
sodelovanja fakultete z gospodarstvom in kje se kažejo največje potrebe po tem. Na okrogli mizi so
sodelovali predstavniki podjetij Argas, Radeče papir in projekta e-Simbioza, ki je nastal v sodelovanju med
FIŠ, Komunalo Novo mesto in DRPD Novo mesto. Vodja TTO FIŠ, doc. dr. Katarina Krapež je predstavila
Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo in dejavnosti TTO FIŠ.

Po premoru za kosilo sta doc. dr. Ana Hafner in asistentka in raziskovalka Urška Fric prisotnim predstavili
aspekte izumiteljstva na konkretnih primerih. O patentih, patentnih prijavah tako v Sloveniji kot tudi tujini je
v zanimivem predavanju govoril dr. Klemen Grošelj z Urada RS za intelektualno lastnino. Posebej za FIŠ je
razložil tudi možnosti patentiranja tako imenovanih »računalniško izvedenih izumov«.

Program se je nadaljeval s predstavitvijo osnovnih elementov licenčne pogodbe ter konkretnih primerov
dobre prakse in potencialnih zapletov pri licenciranju s strani doc. dr. Katarine Krapež in doc. dr. Ane
Hafner, zadnje dejanje pred zaključkom pa je bila delavnica na temo stanja tehnike. Prisotni so na konkretnih
in izmišljenih primerih raziskovali, ali je določeno idejo mogoče patentirati.

Po dogodku je vodja pisarne TTO FIŠ doc. dr. Katarina Krapež povedala: »Delavnica je bila uvod v petletni
projekt, s katerim želimo pospešiti prenos znanja in tehnologij iz FIŠ v gospodarstvo. V prvem letu
delovanja nameravamo okrepiti sodelovanje s ključnimi deležniki in ponuditi izobraževanja na področju
intelektualne lastnine, inoviranja in upravljanja z znanjem in pravicami.

Vabimo predstavnike iz gospodarstva, ki potrebujejo znanja z znanstvenih področji FIŠ ali konstruktivnega  partnerja pri raziskovalno – razvojnih projektih, da se nam pridružijo in skupaj poiščemo najboljši način sodelovanja. Cilj
TTO FIŠ je v prihodnjih letih ponuditi celostno podporo deležnikom pri pridobivanju in upravljanju pravic
intelektualne lastnine, ki so posledica prenosa znanja iz fakultete, ter njihovo uspešno komercializacijo.«