FOTO: FURS zapečatil novomeško Kavarno

FOTO: FURS zapečatil novomeško Kavarno

-
2 4039

Novomeški simbol Glavnega trga, Kavarna, je bila v vsej svoji zgodovini le redko zaprta za obiskovalce. Dopoldne pa so lahko Novomeščani in obiskovalci dolenjske prestolnice opazovali delavce finančne uprave, ki so objekt zapečatili. Kavarna je tako do nadaljnjega zaprta. Neuradno smo izvedeli, da so se delavci Fursa danes mudili tudi na Raki. Koliko časa bo kavarna, ki je sicer priljubljen lokal med starejšimi Novomeščani zaprt, ni znano. In zanimiva je današnja misel, ki je napisana na tabli Kavarne, in sicer: ‘Nekateri tako hvalijo domovino, kot da bi jo hoteli prodati.’

FURS je junija letos izdal prepovedi opravljanja dejavnosti oz. zapečatenje pri 14 zavezancih za davek, letos pa je bilo to pooblastilo na območju celotne Slovenije uporabljeno pri 46 zavezancih za davek.

Z Generalnega finančnega urada so nam posredovali odgovor v kakšnih oz. katerih primerih se odločijo za takšen ukrep:

Prepoved opravljanja dejavnosti in zapečatenje poslovnih prostorov je skrajni ukrep, ki ga FURS uporabi pri zavezancih, ki kontinuirano kršijo zakone in druge predpise, katere izvajanje nadzoruje FURS, če nobeni ukrepi FURS niso več učinkoviti in če je to nujno potrebno zaradi preprečitve nadaljnjih kršitev.

Konkretnega primera ne moremo komentirati zaradi varovanje davčne tajnosti, navajamo pa konkretne razloge, zaradi katerih se uporabi ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti in zapečatenja poslovnih prostorov v skladu s 37. členom Zakona o finančni upravi. 

Furs se praviloma odloči za uporabo omenjenega pooblastila  pri zavezancih:

  • ki ne oddajajo davčnih obračunov (vseh ali delno – obračune davka na dodano vrednost, obračune prispevkov za socialno varnost za zaposlene in obračune iz dohodkov iz dejavnosti in davka od dohodkov pravnih oseb).  FURS zavezance za oddajo obračunov večkrat poziva s pisnimi in ustnimi pozivi, vendar je pozivanje in kaznovanje neuspešno.
  • zavezanci so praviloma tudi dolžniki, v postopkih izvršbe so bili izčrpani vsi ukrepi izvršbe, vendar davčnega dolga ni mogoče izterjati.  Zavezanci so praviloma tudi dolžniki iz naslova prispevkov za socialno varnost, kar pomeni tudi kršitev pravic delavcev.
  • zavezanci poslujejo gotovinsko, poslovnega računa nimajo odprtega oziroma je blokiran zaradi davčne izvršbe, dnevne iztržke gotovine porabijo za nabavo novih artiklov za prodajo oz. za plačilo delavcev brez ustrezno poravnanih davkov in prispevkov za delavcev (tudi za plačila v primeru zaposlovanja na črno), dolga do državne blagajne pa ni mogoče izterjati oz. se dolg terja z dnevnimi rubeži blagajne, kar pa ni učinkovito, saj se dolg iz drugih naslovov bolj povečuje kot pa zmanjšuje z rubeži blagajne.