FOTO: Hello iz vrtca Ciciban

FOTO: Hello iz vrtca Ciciban

-
0 407

V vrtcu Ciciban so že pred štirimi leti začeli uvajati urice angleščine, na katerih se otroci seznanjajo z osnovami angleškega jezika. So edini vrtec v občini, v katerem poteka tečaj zgodnjega učenja angleščine za vse otroke vseh enot vrtca Ciciban pred vstopom v šolo, in sicer enkrat tedensko.

Skupine, ki štejejo do 15 otrok, vodi univ. dipl. angl. in vzgojiteljica predšolskih otrok Nina Zbašnik. Otroci spoznavajo osnove jezika preko igre, petja in plesa, učenje pa poteka v integraciji z vsemi področji dejavnosti (matematika, umetnost, gibanje, narava, družba). Glede na področja, ki jih obravnavajo, so ure angleščine razdeljene v več sklopov.

Uvod v vsak sklop predstavlja zgodba, na katero se nato do konca sklopa navezujejo. Otroci se že znajo predstaviti, poznajo barve, člane družine, števila, dele telesa, poimenovati znajo predmete v igralnici, s katerimi se vsak dan srečujejo, upoštevajo navodila, ki so jim podana v angleškem jeziku, poznajo domače in gozdne živali. Seveda  pri vsaki enoti spoznajo tudi zahtevnejše besedišče, ki je sestavni del zgodb, ki jih berejo. Velik poudarek je na utrjevanju besedišča, saj vzgojiteljica želi, da se otroci sproščeno in samozavestno izražajo, utrjevanje pa je pomembno tudi za dolgoročno znanje, so še sporočili veseli otroci iz vrtca Ciciban.