FOTO: Hvala, 309 otrok gre na letovanje

FOTO: Hvala, 309 otrok gre na letovanje

-
0 279

Letošnjega letovanja otrok na Debelem rtiču se bo udeležilo 309 otrok iz vseh dolenjskih osnovnih
šol. Letovali bodo v treh izmenah, od 15. do 22. julija, od 17. do 24. julija in od 22. do 29. julija. V
prvih izmeni bo 126 otrok, v drugi 45 in v tretji 138 otrok.

Letošnje leto je bil interes za letovanje na Debelem rtiču spet večji od razpisanih mest, zato smo za 46
otrok, ki smo jih imeli »preveč« prijavljenih, zbirali sredstva. Uspešno smo zbrali vseh 10.580 eur, ki so
jih prispevali posamezniki, gospodarske družbe in krajevne organizacije RK od pobrane članarine.
Veseli smo, da nam je uspelo in odziv darovalcev, ki smo se jim zahvalili za darovana sredstva. Njihovo
mnenje je bilo, da si vsak otrok zasluži oddih na morju in, da smo se pravilno odločili, ker nismo
zavrnili nobenega otroka.

Program letovanja obsega poleg vsakodnevnega kopanja, in preživljanja časa na plaži tudi zanimive
ustvarjalne, športne in druge aktivnosti, ki jih z otroki izvajajo mentorji. Letos bodo delavnice posvetili
zdravi prehrani, prvi pomoči in sproščanju. Posebej dobrodošel je izlet z ladjico v Koper, kjer si
privoščijo sladoled in pogledajo mesto.

Letovanje za 260 otrok je znatno sofinanciral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije za otroke, ki
imajo pogoste zdravstvene težave, prispevalo je tudi 8 občin iz našega območja.

Organizacija letovanja je tradicionalna v Območnem združenju RK Novo mesto, ker vemo, da na ta
način omogočamo marsikomu od otrok prvo izkušnjo obiska morja in vsaj del počitnic brez
računalnikov, mobitelov, v naravi z ogromno gibanja in medsebojnega druženja otrok. (Sekretarka
Barbara Ozimek)