FOTO: Informativni dan gradbenikov, lesarjev in vzgojiteljev

FOTO: Informativni dan gradbenikov, lesarjev in vzgojiteljev

-
10 703

Največja dilema učencev ob koncu osnovne šole je, kam naj grejo po  končani osnovni šoli, da bodo zadovoljni z izbiro poklica. Srednje šole jim poskušamo izbiro olajšati s predstavitvijo šol in poklicev na
razrednikovih urah, tržnicah poklicev ter z različnimi delavnicami. Na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli 10. in 11. februarja poteka informativni dan. Predstavljamo sedem programov, in sicer s
področja gradbeništva programe srednjega strokovnega izobraževanja gradbeni tehnik (SSI) in srednjega poklicnega izobraževanja zidar ter polagalec keramičnih oblog – pečar (SPI).

S področja lesarstva predstavljamo programe: obdelovalec lesa– nižje poklicno izobraževanje (NPI), mizar – srednje poklicno izobraževanje (SPI) in dva poklica programa srednjega izobraževanja: lesarski tehnik
– srednje strokovno izobraževanje (SSI) in lesarski tehnik – poklicno-tehniško izobraževanje (PTI).
S področja predšolske vzgoje predstavljamo program srednjega strokovnega izobraževanja vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok (SSI). V uvodnem delu ravnateljica Damjana Gruden predstavi izobraževanje za vse gradbene in lesarske programe, uspešnost naše šole na poklicni maturi, različnih šolskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih, šolske dejavnosti in utrip šole. Svetovalna delavka
Mirjam Žnidarčič učence in starše seznani s sistemom štipendiranja in postopkom vpisa. Istočasno področje predšolske vzgoje predstavita pomočnica ravnateljice Branka Klarič in svetovalna delavka Janja
Javoršek.

Dijaki Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole dogajanje popestrijo s skečem in igricami, zaigrajo pa tudi na harmonike. Učitelji strokovnih predmetov učencem in njihovim staršem podrobno
predstavijo posebnosti in prednosti posameznih poklicev. Vsi poklici, za katere izobražujemo, so perspektivni.
Bodoči dijaki in njihovi starši si po razredih, delavnicah in razstavnih prostorih ogledajo delo in izdelke dijakov. Vabilu k udeležbi pri predstavitvi poklicev so se odzvali predstavniki gospodarstva lastnik podjetja Keragrad Franci Bukovec, Branka Dajčman iz podjetja Adria Mobil, d.o.o., in Majda Kranjc, vodja
kadrovske službe v podjetju Podgorje, d.o.o, Šentjernej, ki poudarjajo veliko potrebo gospodarstva po poklicih, za katere izobražujemo na naši šoli. Utrip Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole lahko spremljate na spletni strani. Zdenka Zorko, koordinatorica informativnega dne