FOTO: Javna razsvetljava na Dolenjem in Gorenjem Polju

FOTO: Javna razsvetljava na Dolenjem in Gorenjem Polju

-
0 250

Občina Dolenjske Toplice je v letošnjem letu v sklopu investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave in skladno s planom izvedb javne razsvetljave, na novo izgradila javno razsvetljavo v naseljih Dolenje in Gorenje Polje.

Občina je z izvajalcem del ELTIM d.o.o., iz Krke, podpisala pogodbo v vrednosti 31.197,00 EUR z DDV. Z deli smo pričeli v mesecu maju in so trajala približno mesec dni. Končna vrednost izvedenih del je bila še nekoliko nižja od pogodbene vrednosti.

Postavljenih je bilo skupno 14 novih uličnih svetilk v varčni LED tehniki, v vsakem naselju po 7. Na obeh lokacijah je bilo potrebno izgraditi tudi nova priključna odjemna mesta z samostoječimi priključnimi omaricami. Obenem smo v sklopu investicije postavili tudi novo solarno svetilko ob avtobusnem postajališču ob mostu v Soteski. Občina je za izgradnjo v celoti namenila lastna sredstva iz občinskega proračuna.