FOTO: Javno o ukrepih Celostne prometne strategije

FOTO: Javno o ukrepih Celostne prometne strategije

-
0 185

V okviru izdelave Celostne prometne strategije Mestne občine Novo mesto (CPS MONM) je bila v torek, 17. 1. 2017, med 17. in 19. uro v Kulturnem centru Janeza Trdine izvedena javna razprava o ukrepih za reševanje izzivov prometa v MONM. Na razpravi je bilo prisotnih 29 udeležencev.

Javna razprava o ukrepih je imela več ciljev. Prvi je bil informiranje občanov o napredovanju priprave CPS in o načinu izbora ukrepov, ki najbolje rešujejo prometne izzive MONM, ugotovljene v analizi stanja. Drugi cilj je bil predstavitev širšega nabora ukrepov, izhodišč za pripravo petletnega akcijsko-proračunskega načrta, ki bo operativni del CPS. Tretji cilj je bil opredeliti nabor ključnih območij in povezav za pešce in kolesarje, ki jih je potrebno po mnenju občanov urediti čim prej. Izhodišče za razpravo je predstavljalo delovno gradivo o ciljih in ukrepih, dostopno na spletni strani MONM-TUKAJ.

Tokratna javna razprava je bila osredotočena na izbor ključnih ukrepov za najbolj primarna in trajnostna potovalna načina, hojo in kolesarjenje. Hkrati je bil predstavljen tudi princip urejanja območij prijaznega prometa, ki predstavljajo nov in celosten pristop k urejanju prometa na ravni sosesk ali mestnih delov. Ureditev tovrstnih območij zagotavlja pešcem in kolesarjem prednost pred avtomobili, znižuje hitrosti, odpravlja tranzitni promet in ureja parkiranje.

Javna razprava je bila konstruktivna in je prinesla številne pomembne predloge in informacije, ki bodo pomembno prispevali k zaključevanju procesa priprave CPS in njenega izvajanja v prihodnjih letih. Opredeljenih je bilo osem območij, ki naj se primarno preuredijo v območja prijaznega prometa, večinoma v okolici vrtcev in šol. Udeleženci so utemeljili tudi vrsto ključnih povezav za pešce in kolesarje v Novem mestu in bližnjih naseljih. Poleg navedenega je bilo izpostavljenih tudi nekaj dodatnih splošnih predlogov za izboljšanje stanja prometa v občini.

Gre za prvo v nizu treh javnih razprav, s katerimi izvajalci CPS z občani razpravljajo o možnih ukrepih. Področji javnega potniškega prevoza in motornega prometa bosta obravnavani na prihodnjih delavnicah v februarju letos.