FOTO: Kako deluje superračunalnik?

FOTO: Kako deluje superračunalnik?

-
0 63

Ob svetovnem dnevu informacijske družbe, v sredo, 17. maja 2017, so na Fakulteti za informacijske študije
v Novem mestu organizirali predstavitev povezave in dela na superračunalnikih.

Približno 30 udeležencev, med katerimi so prevladovali dijaki šolskega centra Krško – Sevnica, je ob
prihodu pozdravila vodja FIŠ-evega HPC centra doc. dr. Biljana Mileva Boshkoska. Ta je po dogodku
povedala: »V sklopu projekta Superračunalnik za vse smo pripravili delavnico, s katero smo želeli razširiti
znanje o superračunalnikih in jih približati dijakom in študentom, ki jih zanimata računalništvo in
informatika. Ker je dostop do superračunalnikov zaenkrat še v glavnem omejen na industrijo in raziskovalne
institucije, je le teoretično znanje o superračunalnikih precej nezanimivo in pogosto neuporabno. Zato smo v
sklopu projekta želeli omogočiti dostop do superračunalnika tudi zainteresiranim dijakom in študentom ter
jim poleg teorije prikazati tudi, kako se superračunalniki uporabljajo v praksi. Veseli me, da se je dogodka
tako lepo število dijakov, ob čemer bi se zahvalila Šolskemu centru Krško – Sevnica.«

Predstavitev so sicer v različnih sklopih vodili študenti magistrskega študija Strojne fakultete UL in študenti
FIŠ, ki sodelujejo na projektu. Prisotni so tako izvedeli, za kaj vse se uporabljajo superračunalniki, kratko
zgodovino njihovega razvoja, glavne specifike in tudi zgradbo superračunalnikov. Nekaj več pozornosti je
bilo namenjene prikazu vzpostavljanja povezave s FIŠ-evim superračunalnikom Rudolfom, saj so vsi
prisotni dobili tudi možnost pridobitve spletnega certifikata, ki predstavlja prvi korak pri povezovanju s
prvim superračunalnikom na Dolenjskem.

Pri dogodku je sodelovalo tudi novogoriško podjetje Arctur, ki razpolaga z enim najboljših
superračunalnikov v tem delu Evrope. Predstavnik podjetja Nejc Bat je udeležencem predstavil glavne
specifike njihovega superračunalnika in prikazal nekaj zanimivih primerov simulacij, ki jih z njegovo
pomočjo izvajajo.

Dogodek je potekal v okviru projekta Superračunalnik za vse, ki se na FIŠ izvaja v sklopu operacije Po
kreativni poti do znanja 2016/17 in jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada.