FOTO: Krkine nagrade mladim raziskovalcem

FOTO: Krkine nagrade mladim raziskovalcem

-
0 927

V Krki so danes mladim raziskovalcem podelili Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta jih na slovesnosti izročila 32 mladim raziskovalcem, med njimi jih je 5 prejelo veliko Krkino nagrado za raziskovalno nalogo. Med nagrajenci je 15 doktorjev znanosti. S Krkinimi nagradami v Krki mlade že 47 let usmerjajo k ustvarjalnosti v raziskovalnem delu. Doslej je Krkino nagrado prejelo že 2691 mladih raziskovalcev.

Pomen Krkinih nagrad
V Krki se že od nekdaj zavedajo, da so vrhunski strokovni kadri ključ za uresničevanje poslovnih načrtov, zato so mlade raziskovalce, željne novih znanj in odkritij, od nekdaj spodbujali. S Skladom Krkinih nagrad tako že od leta 1971 tlakujejo pot novim spoznanjem, ki bodo prispevala k izdelkom prihajajočih generacij. Mnogi, ki so za svoje raziskovalne naloge prejeli Krkino nagrado, so danes priznani strokovnjaki – profesorji na univerzah, raziskovalci v raziskovalnih institucijah in industriji, več kot 300 jih zaposlenih v Krki. Zato ni naključje, da tudi danes temeljno vodilo Krkinih nagrad ostaja popularizacija raziskovalnega dela med študenti, dijaki in mentorji na izobraževalnih inštitucijah.

Vse več raziskovalnih del z različnih znanstvenih področij
Odziv na razpis za 47. Krkine nagrade je tudi letos izpolnil pričakovanja Znanstvenega odbora Sveta Krkinih nagrad tako glede kakovosti kot tudi števila prijavljenih nalog in pestrosti področij, s katerimi se ukvarjajo mladi raziskovalci. Tematika nalog je v zadnjih letih povezana s panogami, kot so farmacija, kemija, medicina, biokemija, biotehnologija, mikrobiologija, veterina in druge sorodne vede.

V zborniku, ki so ga izdali ob tej priložnosti, je predsednik Sklada Krkinih nagrad, dr. Aleš Rotar zapisal: »Ne le vsako področje posebej, tudi širina nas navdaja s prepričanjem, da je napredek plod sistematičnega razmisleka in dela vodstev institucij, mnogih mentorjev in vseh sodelavcev.« Poudaril je tudi, da je skladen in sistematičen razvoj različnih disciplin znanosti za multidisciplinarno panogo, kakršna je farmacija, izrednega pomena.

Za mlade znanstvenike so Krkine nagrade priložnost, ki jim pomaga, da jih v podjetjih in znanstvenih institucija prepoznajo in jim omogočijo razvoj v odlične bodoče strokovnjake, ki bodo s svojim delom bodisi v gospodarstvu bodisi v drugih inštitucijah omogočili še večji družbeni napredek. Pri tem imajo veliko vlogo in odgovornost mentorji, ki mladim pomagajo kritično in objektivno ovrednotiti tako lastne kot tudi tuje znanstvene rezultate.

Letos so podelili 5 velikih Krkinih nagrad za raziskovalno nalogo in 25 Krkinih nagrad 27 študentom dodiplomskega in podiplomskega študija, 28 srednješolcem pa so za njihove raziskovalne naloge podelili 13 Krkinih nagrad. Za spodbudo pri njihovem nadaljnjem udejstvovanju na raziskovalnem področju so 30 srednješolcem, avtorjem 16 raziskovalnih nalog, podelili Krkina priznanja.

Najodličnejši Krkini nagrajenci predstavili svoje izsledke na simpoziju

Krkine nagrade že 27 let spremljajo simpoziji, na katerih so se zvrstili tudi številni mednarodno priznani predavatelji. V zadnjih letih pa so slednji namenjeni najodličnejšim Krkinim nagrajencem, prejemnikom velike Krkine nagrade za raziskovalne naloge, ki svoje delo predstavijo na način, primeren akademskemu okolju. Namen teh simpozijev je prikazati rezultate mladih raziskovalcev njihovim vrstnikom ter strokovnjakov iz podjetja kot tudi drugih institucij. Mladi doktorji znanosti, avtorji nagrajenih raziskovalnih nalog, so ob koncu svojih predstavitev suvereno odgovarjali na vprašanja udeležencev simpozija ter tako še podkrepili svoje znanje in rezultate svojega raziskovalnega dela.

Letošnji simpozij je odprl član Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad, izr. prof. dr. Franc Vrečer. Svoja dela so na simpoziju predstavili dr. Damijan Knez, dr. Eva Pušavec Kirar, dr. Maja Marušič, dr. Jernej Luzar in dr. Miodrag Janić. Njihove raziskovalne naloge potrjujejo ne le njihovo raziskovalno odličnost, ampak tudi inovativnost.

Prejemniki 47. Krkinih nagrad
Prejemniki velike Krkine nagrade za raziskovalno nalogo
1.dr. Miodrag Janić, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Univerzitetni klinični center Ljubljana,mentor prof. dr. Mišo Šabovič, somentor dr. Gorazd Drevenšek
2.dr. Eva Pušavec Kirar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani mentor prof. dr. Jurij Svete
3.dr. Damijan Knez, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani mentor prof. dr. Stanislav Gobec
4.dr. Jernej Luzar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani mentor izr. prof. dr. Mojca Lunder, somentor izr. prof. dr. Peter Korošec
5.dr. Maja Marušič, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kemijski inštitut Ljubljana mentor prof. dr. Janez Plavec
Prejemniki Krkinih nagrad za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge
1.dr. Tine Curk, Univerza v Cambridgeu, Oddelek za kemijo mentor prof. dr. Daan Frenkel, somentor prof. dr. Jure Dobnikar
2.dr. Urban Feguš, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru mentor prof. dr. Željko Knez
3.dr. Marina Gjorgjieva, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani mentor prof. dr. Danijel Kikelj, somentorica prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
4.dr. Urška Dragin Jerman, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani mentorica izr. prof. dr. Mateja Erdani Kreft
5.dr. Nika Oman Kadunc, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Sensum, d. o. o. mentor doc. dr. Dejan Tomaževič
6.dr. Miha Kastelic, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani mentor prof. dr. Vojeslav Vlachy
7.dr. Ivana Klopčič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani mentorica prof. dr. Marija Sollner Dolenc, somentor izr. prof. dr. Janez Mavri
8.dr. Špela Kos, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Onkološki inštitut Ljubljana mentor prof. dr. Gregor Serša
9.dr. Ana Mitrović, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani mentor prof. dr. Janko Kos
10.dr. Jerca Pahor, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Institut Jožef Stefan mentorica doc. dr. Ajda Podgoršek Berke, somentor prof. dr. Stojan Stavber
11.mag. Mirjam Černe Prelovšek, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani mentorica izr. prof. dr. Mateja Kos Koklič
12.Matic Bergant, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani mentor prof. dr. Stane Pajk, somentor dr. Jožko Cesar
13.Sandi Brudar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani mentor doc. dr. Iztok Prislan
14.Ana Dolšak, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani mentor doc. dr. Matej Sova
15.Matjaž Grčman, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Krka, d. d., Novo mesto mentor izr. prof. dr. Matevž Pompe, somentor Simon Kovačič
16.Luka Hribernik, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani mentor izr. prof. dr. Marjan Jereb
17.Sandra Jančar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, Lek, d. d. mentor prof. dr. Stanko Srčič, somentorica dr. Simona Peterlin
18.Janja Lakner, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani mentor izr. prof. dr. Marjan Jereb
19.Kristjan Orthaber, Kristijan Skok, Matevž Pristovnik, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru mentor doc. dr. Uroš Maver, somentorici dr. Janja Stergar, doc. dr. Irena Ban
20.Gašper Pisanec, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani mentor prof. dr. Odon Planinšek, somentor dr. Matej Pavli
21.Vesna Pirnat, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani mentorica doc. dr. Alenka Zvonar Pobirk, somentor dr. Matevž Luštrik
22.Mitja Pohlen, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Bonnu
mentor izr. prof. dr. Rok Dreu, somentor prof. dr. Karl Gerhard Wagner 23.Aleš Polovič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Krka, d. d., Novo mesto mentor izr. prof. dr. Franc Požgan, somentorica dr. Sergeja Bombek
24.Alja Račič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani mentor izr. prof. dr. Rok Dreu
25.Monika Tonejc, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani mentorica prof. dr. Marija Bogataj, somentorica Tjaša Felicijan