FOTO: Krožni promet okoli Smuka

FOTO: Krožni promet okoli Smuka

-
0 130

V sklopu občinskega praznika v Semiču nadaljujejo z otvoritvami novih pridobitev v občini. Med slednjimi je tudi nova gozdna cesta Vavpčke Trave – Škrilj.

Kulturni program je pripravila Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič. Zbrane je nagovorila
županja Polona Kambič, ki je izpostavila, da je občina pristopila k izdelavi projektov za dve novi gozdni cesti že leta 2008, in sicer za cesto Pri tabli – Ravno Bukovje in cesto Vavpčke Trave – Škrilj, ki naj bi omogočili krožni promet okoli Smuka.

Letos pa se je ponudila možnost, da se sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, ki jih je država namenila občinam po naravni nesreči z žledom, nameni v izgradnjo nove ceste. Projekt izgradnje je bil prijavljen
tudi na javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za razvoj podeželja.

Nova gozdna ceste Vavpčke Trave – Škrilj je bila zgrajena v dolžini 1.400 m, vrednost del pa je
znašala 33.830,00 EUR. Dela se izvajajo tudi na gozdni cesti Ravno Bukovje v dolžini 500 m,
vrednost del pa znaša 15.000,00 EUR.

Investicijo je blagoslovil župnik, Luka Zidanšek, županja pa je skupaj z vodjo Območne enote
Zavoda za gozdove Novo mesto, Antonom Turkom in predstavnikom lastnikov gozdov, Ivanom
Bukovcem, investicijo tudi uradno predala namenu.