FOTO: Kulturni dom bodo obnovili

FOTO: Kulturni dom bodo obnovili

-
0 105

Na občini Ivančna Gorica sta župan Dušan Strnad in direktor podjetja PAM d.o.o. iz
Novega mesta Aleš Plavec, popisala pogodbo o energetski sanaciji kulturnega doma Ambrus.

Ambruški kulturni dom je pravzaprav del nekdanjega zadružnega doma. V njem je večnamenska
dvorana in nekaj prostorov za potrebe kulturnega in drugih krajevnih društev. Kot takšen predstavlja
eno od pomembnih središč krajevnega dogajanja, zato je Občina Ivančna Gorica tudi pristopila k
potrebni energetski sanaciji. V preteklih letih je bila že zamenjana kritina in nekaj stavbnega pohištva,
celovita energetska sanacija pa bo dokončana to jesen.

Izvajalec del bo izvedel celovito obnovo fasade in zamenjavo še preostalih oken in vrat, izvedla pa se
bo tudi drenaža objekta. Vrednost pogodbenih del znaša dobrih 116.000 evrov, izvajalec pa bo z deli
začel takoj, saj želi izkoristiti lepo jesensko vreme. Rok za dokončanje del je konec oktobra, tako da bo
objekt v novi kurilni sezoni že lahko izkazal energijske prihranke.