FOTO: Lepo in nesebično

FOTO: Lepo in nesebično

-
0 831

Območno združenje RK Novo mesto je danes zaključilo s humanitarno akcijo za izboljšanje stanovanjskih razmer družini Mahnič iz Mirne Peči. V akciji so sodelovali donatorji s finančnimi sredstvi, materialom in storitvami ter prostovoljnim delom. Investicija, ki je zajemala ureditev od 3. gradbene faze naprej, je znašala cca. 50.000 eur.

Simbolično sta ključ v peharju miklavževih dobrot predala predsednik OZRK Novo mesto Marjan Grahut in direktorica Občine Mirna Peč Sonja Klemenc Križan. Donatorji so prejeli posebne zahvale, v imenu družine se je za pomoč zahvalila tudi Olga Mahnič.

Območno združenje RK Novo mesto je pričelo z akcijo pomoči za izboljšanje stanovanjskih razmer Mahničevim, lani decembra, po dobrodelnem koncertu, ki ga je organiziralo Društvo harmonikarjev Mirna Peč. Pri akciji so sodelovali Krajevna organizacija RK Mirna Peč in Občina Mirna Peč.

Danes smo simbolično zaključili skupno dobrodelno akcijo in prostore stanovanja za mlado družino predajali v uporabo. Do danes nam ni uspelo zagotoviti še vse opreme, vendar imamo donatorje tudi za to.
Mlada družinica je pred šestimi leti začela z novogradnjo, dokaj velike hiše, ki se je ustavila,
predvsem tudi zaradi bolezni v družini. Izboljšanja stanovanjskih razmer, živijo v enem
prostoru pri Sašovih starših, si s skromnimi prihodki ne bi mogli privoščiti, vsaj ne v kratkem.
Narediti je bilo potrebno stopnice, električno napeljavo, omete in tlake, centralno napeljavo,
položiti keramiko in pobeliti, opremiti kopalnico, nabaviti in vgraditi vrata in zagotoviti vsaj
del opreme. Potrebno je bilo zgraditi tudi rampo do vhoda v hišo.

V veliko pomoč na začetku je bilo gradbeno podjetje Giro, d.o.o., ki je prevzelo večino
gradbenih del in nadziralo izgradnjo s svojim nadzornikom. V akciji smo zbirali finančna sredstva in od 44 podjetij, posameznikov in društev zbrali 16.896,44 EUR. Za pomoč smo prosili obrtnike in trgovine, da donirajo material, storitve ali odobrijo popuste, sodelovalo jih je 31, njihov prispevek je ovrednoten na 21.641,71 EUR. Sklad za pomoč ljudem v stiski

Sodelovalo je tudi 30 posameznikov, Sašovih sodelavcev in prijateljev s prostovoljnim delom.
Dogovarjanje z donatorji, usklajevanje del, nabava materiala in gradnja je vključila tudi
družino. Delali smo skupaj in rezultat skupnega dela vseh, ki so prispevali je danes viden.
Mahničevim hiša prinaša novo upanje za družino.
Sekretarka Barbara Ozimek

FOTO: Lepo in nesebično