FOTO: Lionsi z donacijo osnovnim šolam

FOTO: Lionsi z donacijo osnovnim šolam

-
0 95

Danes, na svetovni dan varstva okolja, so trebanjski Lionsi pripravili zaključek natečaja Pomagam, pomagaš, pomagamo, ki so ga razpisali v začetku šolskega leta zaradi želje nadgraditi sodelovanje z osnovnimi šolami in spodbuditi razmišljanje o prostovoljstvu in dobrodelnosti med osnovnošolci.

K sodelovanju na natečaju so povabili osnovne šole Trebnje, Mirna, Veliki Gaber, Šentrupert in Mokronog. Raziskovalno nalogo sta danes predstavili dve osnovni šoli – Trebnje in Mirna. Mentorici sta bili Nataša Hribar v Trebnjem in Anica Nahtigal na Mirni, iz vrst Lionsov pa Ada Gole Grandovec in dr. Jernej Klemenc. Učenci in učenke so razmišljali in pisali o prostovoljstvu med učenci obeh šol.

»Učenci so tudi sami prepoznali, da jim prostovoljstvo in dobrodelnost prinašata tako srečo kot zadovoljstvo in so pripravljeni v tem smislu porabiti še več časa za svoje bližnje. Mislim pa, da smo z samo raziskovalno nalogo tako učenci kot mi v Lions klubu Trbnje uspeli pridobiti še več – prepoznali smo talente, ki bodo prav gotovo tudi bodoči raziskovalci, vodje uspešni ljudje, ki ne bodo uspešni le na svojih poklicnih področjih, ampak bodo delovali tudi na področju dobrodelnosti in prostovoljstva,« je po predaji donaciji obema sodelujočima šolama povedala predsednica LK Trebnje Tatjana Fink.

Za sodelovanje na natečaju je LK Trebnje obema šolama predal donacijo, in sicer trebanjski v višini 666,66 evrov in mirnski v višini 333,33 evrov, za izvedbo šolskega izleta ali nakup knjig za šolsko knjižnico. Trebanjska šola pa je zbranim podarila publikacijo Potepanje po Trebnjem, s katero želijo spodbuditi k raziskovanju enega najmlajših mest v Sloveniji, ki pa ima bogato in zanimivo zgodovino.

Trebanjski Lionsi sicer vsako šolsko leto šole povabijo tudi k sodelovanju na mednarodnem natečaju Plakat miru, oktobra 2017 pa so vsem petih šolam v Temeniški in Mirnski dolini podarili en komplet opreme za učenje oživljanja, s katerim želijo med mlade razširiti zavest, da ob srčnem zastoju prav vsak lahko pomaga.

(LAPEGO)