FOTO: Mestni redarji odslej ‘električni’

FOTO: Mestni redarji odslej ‘električni’

-
0 228

Tehnološki napredek, vedno boljša izdelava ter izkoristki električnih vozil predstavljajo vse boljšo alternativo avtomobilom na fosilna goriva. Učinkovito upravljanje z energijo ima številne pozitivne učinke, tako pri stroškovnih prihrankih kot na področju varovanja okolja. Prav zaradi teh pozitivnih učinkov se je Komunala Novo mesto kot prvo javno podjetje v Mestni občini Novo mesto odločila svoj vozni park dopolniti z električnimi vozili.

Za električni vozili, Renault Kangoo in Renault Zoe, ki ju bodo uporabljali pri nadzoru parkiranja v Mestni občini Novo mesto in popisu vodomerov v osmih dolenjskih občinah, so odšteli 32.000 evrov. Za nakup so pridobili nepovratna finančna sredstva Eko Sklada v višini 8.000 evrov. Direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič je ob predaji vozil sodelavcem povedal, da se v podjetju zavedajo okoljske in družbene odgovornosti, še posebej, ker je skrb za okolje ključna usmeritev pri njihovem poslovanju. Zato nameravajo vozni park letos dopolniti še z najmanj dvema avtomobiloma na električni pogon.

V okviru nove okoljevarstvene strategije bomo tudi mi v letošnjem letu pristopili k nakupu enega ali dveh električnih vozil. Postopno pa bi v dveh do treh letih lahko zamenjali celoten vozni park. K sodelovanju smo povabili občinske javne zavode in podjetja, da skupaj pristopimo v celovito strategijo ter povečamo prisotnost električnih avtomobilov in njihovo uporabo v naših javnih storitvah. Aktivno bomo nadaljevali tudi razvoj ustrezne infrastrukture (postavitev polnilnih postaj), ki je osnovni pogoj električne mobilnosti.

FOTO: Mestni redarji odslej 'električni'