FOTO: Mirnski športni park bodo še obogatili

FOTO: Mirnski športni park bodo še obogatili

-
5 625

Občinski svet Občine Mirna je na 8. izredni seji potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta Učenje in gibanje za okolje in tako omogočil, da občinska uprava odda prijavo na javni poziv na osnovi sheme CLLD. Naložba je ocenjena na 102.489,27 evrov z DDV.

Do konca leta naj bi obstoječi Športni park Mirna dobil še učilnico na prostem, kolostezo –
pumptrack, poligon za motorične sposobnosti ter igrišče z dvema ruskima kegljiščema,
urejanje infrastrukture pa bodo spremljale številne akcije in delavnice ter izobraževanja, v
katera se bodo vključevale različne generacije in organizacije.

„Nove, inovativne vsebine v Športnem parku Mirna bodo predvsem v dolgoročno korist vseh
občanov občine. Namenjene so pravzaprav vsem generacijam, ki bodo tako lahko še več časa
preživele ob medsebojnem druženje ob aktivnostih na prostem, hkrati pa jih bomo v sklopu
raznih prireditev osveščali tako o pomenu gibanja kot tudi učenja in skrbi za okolje. Posebno
pozornost z investicijami namenjamo otrokom in mladini, starostnikom ter osebam z motnjami v
razvoju,“ je o načrtovani investiciji povedala direktorica Občinske uprave Občine Mirna Tanja
Šinkovec.

Občina Mirna z oddajo vloge na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2016 računa na 80 odstotkov
nepovratnih sofinancerskih sredstev s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), kar pomeni 67.206,08 evrov, razliko pa bo zagotovila iz občinskega
proračuna.

Skladno s časovnico iz včeraj potrjenega DIIP-a, naj bi bila pogoda o sofinanciranju z LAS
Dolenjska in Bela krajina podpisana do maja, sledila bi izvedba javnega naročila in izbor
izvajalca del ter sama dela na terenu, ki naj bi bila zaključena oktobra, decembra pa bi
novourejene površine lahko predali namenu.

(foto: LAPEGO)