FOTO: MO Nm s Petrolom v sanacijo 24 objektov

FOTO: MO Nm s Petrolom v sanacijo 24 objektov

-
0 378

S slovesnim podpisom pogodb med Mestno občino Novo mesto in družbo Petrol je bilo danes sklenjeno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto. Gre za prvi in trenutno največji projekt javno-zasebnega partnerstva na področju energetskega pogodbeništva v slovenskih občinah, ki je pripravljen in izveden v skladu z določili programa Energetske sanacije javnih stavb Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020. Prek energetskega pogodbeništva bo celovito ali delno saniranih 24 objektov. Še tri objekte bo občina obnovila v okviru postopka oddaje javnega naročila in s pomočjo finančnih sredstev iz evropske kohezijske politike. Celotna naložba v obnovo 27 objektov je vredna 3,6 milijona evrov brez DDV.

Mestna občina Novo mesto na področju učinkovite rabe energije nadaljuje projekt energetske sanacije občinskih stavb, ki se bo v večjem delu izvajal po modelu javno-zasebnega partnerstva, preko katerega zasebni partner investira v energetsko sanacijo objekta in garantira minimalni nivo prihrankov, javni partner pa ga skozi te prihranke poplača. Po poteku pogodbenega obdobja so prihranki pri stroških za energijo v celoti občinski. Partner bo v času trajanja koncesije zagotovil tudi upravljanje ter vzdrževanje novo vgrajenih energetskih naprav in sistemov.

Ob podpisu pogodbe je župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni izpostavil: »Z velikim veseljem pričakujemo začetek projekta, ki bo pozitivno vplival na energetsko učinkovitost naših javnih objektov, predvsem šol in vrtcev. Verjamemo, da bo eden ključnih izzivov mest v prihodnje, kako zagotoviti dovolj energije in obenem ohranjati trajnostni razvoj. Projekt energetske sanacije javnih objektov je gotovo pomemben korak v pravo smer. Izbrali smo partnerja z bogatimi izkušnjami in znanjem na področju celovitih energetskih rešitev, zato smo prepričani, da bomo naše sodelovanje korektno izpeljali in postavili zgled tudi ostalim občinam.«

Tomaž Berločnik, predsednik uprave Petrola je ob tem poudaril: »Veseli nas, da se je Mestna občina Novo mesto odločila in naredila prve velike korake v smeri zelenega pametnega mesta in da je prepoznala družbo Petrol kot primernega in zanesljivega partnerja. S tem projektom postaja Petrol še pomembnejši in prepoznavnejši igralec v državi na področju pametnih tehnologij in pametne infrastrukture v mestih ter partner pri energetsko učinkovitem vodenju mest in urbaniziranih naselij. Projekt v Novem mestu predstavlja za Petrol kompleksen proces digitalne preobrazbe infrastrukture v mestih ter odlično referenco pri pridobivanju novih tovrstnih poslovnih priložnosti v širši regiji.«

V sodelovanju z družbo Petrol bo Mestna občina Novo mesto izboljšala energetsko učinkovitost 24 javnih objektov. Projekt je razdeljen na dva sklopa. Prvi sklop obsega 16 objektov, na katerih je predvidena delna energetska sanacija: OŠ Center, Drska, Šmihel, Bršljin, Stopiče s telovadnico in Grm (bazen), VVE Ostržek in Kekec, Anton Podbevšek Teater, Glasbeno šolo Marjana Kozine, Kulturni center Janeza Trdine, Ropasovo hišo in Galerijo, rotovž, stavbo NOB-Križatija, Poslovno-stanovanjski kompleks na Rozmanovi 10 in stavbo Mestne občine Novo mesto na Seidlovi cesti 1. Ukrepi obsegajo predvsem vzpostavitev visokotehnološkega sistema energetskega upravljanja objektov z implementacijo oz. nadgradnjo centralnih nadzornih sistemov, optimizacijo obratovanja ogrevalnih in hladilnih sistemov, prenovo kotlovnic in sanacije notranje razsvetljave. Sredstva za izvedbo bo zagotovil zasebnik v celoti, skupni zajamčeni prihranek toplotne in električne energije, ki ga jamči pa znaša 1.037.114 kWh oziroma 147.437,28 EUR brez DDV letno.

Drugi sklop obsega osem objektov, na katerih je predvidena celovita energetska sanacija: OŠ Otočec in Dragotin Kette, OŠ in VVE Brusnice, POŠ Birčna vas, Dolž in Podgrad, VVE Rdeča kapica in Labod. Pri celovitih sanacijah lahko v glavnem zasledimo toplotne izolacije fasad, zamenjavo stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnjo termostatskih ventilov ali toplotnih črpalk, sanacije razsvetljav, kotlovnic itd. Pri teh objektih zasebnik zagotovi minimalno 51 % sredstev, do 40 % predstavljajo sredstva iz kohezijskih skladov, ostalo zagotovi občina. Skupni zajamčeni prihranek toplotne in električne energije znaša 831.038 kWh oziroma 97.394,76 EUR brez DDV letno.

Celotna investicija prenove 24 objektov znaša 3.157.893 evrov brez DDV, pri čemer družba Petrol investira 1.610.526 evrov brez DDV, 993.626 evrov brez DDV znašajo evropska kohezijska sredstva, delež Mestne občine Novo mesto pa 553.741 evrov. DDV na celotno investicijo krije družba Petrol.

Mestna občina Novo mesto dodatno načrtuje celovite energetske sanacije še treh objektov, kjer pričakovani prihranki niso zadostili kriterijem javno-zasebnega partnerstva, zato bodo obnovljeni v okviru postopka oddaje javnega naročila in s pomočjo finančnih sredstev iz evropske kohezijske politike. Sanacija se financira iz nepovratnih kohezijskih sredstev do 40 %, ostalo zagotovi občina. Gre za OŠ Mali Slatnik, VVE Pedenjped in VVE Metka, izvedla pa se bo predvsem toplotna izolacija fasad, stropa in zamenjava stavbnega pohištva. Vrednost investicije je 457.942 evrov brez DDV, pri čemer 183.177 evrov brez DDV znašajo evropska kohezijska sredstva, delež Mestne občine Novo mesto pa 307.797 evrov. DDV na celotno investicijo krije Mestna občina Novo mesto.

Občina s projektom energetske sanacije kandidira tudi na Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin Ministrstva za infrastrukturo za dodelitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov. V primeru, da bo na razpisu uspešna, bodo objekti tako celovite kot delne sanacije deležni že v letošnjem poletju, sicer se bodo najprej začele delne prenove, ki jih v celoti krije zasebni partner. Zaključek izvedbenih del je predviden v oktobru 2017. Rezultati razpisa bodo predvidoma znani do konca tega oz. v začetku naslednjega meseca.