FOTO: Mozaična prometnica

FOTO: Mozaična prometnica

-
0 97

V petek je v organizaciji Občine Ivančna Gorica, Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični in Krajevne skupnosti Šentvid pri Stični, potekalo slovesno odprtje nove prometne ureditve na območju vzgojno-izobraževalnih ustanov v Šentvidu pri Stični. V sklopu prireditve je potekala tudi obeležitev izgradnje mozaikov na podporni steni, ki je bila zgrajena v sklopu omenjene prometne ureditve.

Občina Ivančna Gorica je v letošnjem letu dokončala 440 tisoč evrov vreden projekt nove prometne
ureditve v okolici šole in vrtca v Šentvidu pri Stični. Župan Dušan Strnad je ob tej priložnosti povedal,
da se je z izgradnjo površin za pešce, novih parkirnih površin in širšem voziščem bistveno izboljšala
prometna varnost v tem delu kraja, zlasti pa varnost pešcev. Še posebej ponosno je izrazil
zadovoljstvo, da je gradbeni projekt postal tudi del umetniškega izraženja, ki je v skupni projekt
povezal šolo in številne krajane. Ob zaključku je še dejal: »Tako je nastala lepa edinstvena zgodba, ki
bo še dolgo v spominu tako ustvarjalcem kot tistim, ki si bodo to zgodbo prišli ogledat«.

Na svečani otvoritvi sta zbrane krajane nagovorili še ravnatelj OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični Janez
Peterlin in predsednik krajevne skupnosti Vojko Urbas. Pred svečanim prerezom traku pa je blagoslov
novih pridobitev opravil šentviški župnik Izidor Grošelj.

Kot je bilo že omenjeno, je v času gradnje nastala tudi ideja o umetniški okrasitvi betonske podporne
stene ki je bila zgrajena ob pločniku na južni vpadni cesti. Kot je dejala idejna vodja projekta in likovna
pedagoginja na šentviški osnovni šoli Jelka Rojec, so kamnite plošče, ki so bile predvidene v okrasnih
nišah nadomestili mozaiki, ki so jih v letu dni ustvarile številne skupine. Dodala je še, da so bili mozaiki
izdelani po likovnih predlogah na temo »Življenje našega drevesa«, ki so jo skupaj zasnovali z učenci
likovnega snovanja. Gre za 33 mozaikov na podpornem zidu, ki je dolg kar 150 metrov, površine teh
umetnin pa znašajo 60 m2. Preko leta so bile organizirane štiri večje akcije izdelovanja in več manjših.
Ustvarjali pa so jih šolarji in številni krajani organizirani po društvih in drugih organizacijah v kraju. Ob
tej priložnosti je predstavila tudi monografijo, ki je izšla ob tej priložnosti, v njej pa je opisan projekt
izdelave mozaikov v sliki in besedi.

Rojčeva je nato skupaj z županom Strnadom in učenci, ki so sodelovali pri idejni zasnovi mozaikov
svečano odkrili tablo, ki bo od sedaj naprej predstavljala obiskovalcem vsebino izdelanih mozaikov.

Bogat kulturni program so popestrili najmlajši iz vrtca Čebelica iz Šentvida pri Stični, Mladinski pevski
zbor in učenci šentviške šole, Plesna šola Guapa, Otroška folklorna skupina Vidovo in Moški pevski
zbor Prijatelji. Svečanosti je sledilo druženje krajanov ob prigrizku.