FOTO: Na Dobravici po novem mostu

FOTO: Na Dobravici po novem mostu

-
0 193

V petek so na Dobravici uradno predali svojemu namenu nov most. V programu je sodeloval Pihalni orkester Občine Šentjernej in 12 letni harmonikar Nejc Mikec. Na odprtju so prisostvovali zadovoljni prebivalci Novomeške ceste, Dobravice in Šmalčje vasi. Odprtje je bilo del dogodkov ob Evropskem tednu mobilnosti.

Zbrane so nagovorili direktor občinske uprave Samo Hudoklin, predsednik Civilne iniciative v imenu prebivalcev Novomeške Ceste, Dobravice in Šmalčje vasi Darko Šuštaršič in tudi predsednik Odbora za okolje in prostor Albert Pavlič. S tem projektom smo izboljšali prevoznost, zagotovili večjo prometno varnost, boljšo povezanost ter dvignili kakovost bivanja in tako tudi vplivali na razvoj tega dela občine. Po uradnem odprtju je most blagoslovil župnik Anton Trpin.

Občina Šentjernej se za pomoč in sodelovanje zahvaljuje Pihalnemu orkestru občine Šentjernej,
harmonikarju Nejcu Mikcu, gospodu župniku Antonu Trpinu ter vsem ostalim, ki so sodelovali in pomagali pri
izvedbi dogodka.