FOTO: Na območju Metlike še enajst ‘reševalcev’

FOTO: Na območju Metlike še enajst ‘reševalcev’

-
0 107

Ta teden so v prostorih Slovenskega gasilskega muzeju dr. Branka Božiča v Metliki pripravili svečano predajo 11 avtomatskih eksternih defibrilatorjev, ki so bili nabavljeni v letu 2017 v sodelovanju 11 gasilskih društev , Gasilske zveze Metlika, Zdravstvenega doma Metlika, Štaba Civilne zaščite in Občine Metlika. Prireditev so pripravili v četrtek.

Projekt nabave defibrilatorjev po gasilskih društvih v Občini Metlika so začeli gasilci iz PGD Lokvica, sledili so jim gasilci iz Suhorja. Pomemben korak pa prispevala ideja kraljice metliške črnine za leto 2015 in gasilke Katje Jakljevič, ki je v letu 2016 organizirala dobrodelni koncert »ZA GASILCE«. Sredstva zbrana s prodajo vstopnic so se v sodelovanju s PGD Radovica, Rosalnice, Gradac, Podzemelj in Metlika nadgradila do vrednosti, da je bilo nabavljenih 5 AED-jev. Pri letošnjem projektu pa so sodelovali gasilci iz Jugorja, Dragomlje vasi, Grabrovca, Slamne vasi, Drašičev, Božakovega, Križevske vasi, Primostka, Otoka, Dobravic in Krasinca.

Poleg gasilskih društev v občini so projekt podprli tudi številni donatorji. Med njimi so tudi Svet Mestne skupnosti Metlika, Rokometni klub Metlika, Nogometni klub Kolpa in Osnovna šola Metlika. V sodelovanju z Rotary club Bela krajina bo nameščen dvanajsti AED tudi v športni dvorani Osnovne šole Metlika. Tako so vsa društva v občini opremljena z opremo, ki lahko pomaga rešiti življenje. Vseh defibrilatorjev v občini pa je 24. Smo med bolje opremljenimi občinami v Sloveniji.

Oprema pa doseže cilj takrat, ko imamo usposobljene posameznike ali ekipe, ki znajo in zmorejo to tudi uporabljati. Zato je pomembno izobraževanje in usposabljanje.

Ob tej priložnosti so  Zdravstveni dom Metlika, Štab Civilne zaščite Občine Metlika, Območni odbor Rdečega križa Metlika, Gasilska zveza Metlika ter Občina Metlika podpisali dogovor o skupnem sodelovanju pri predstavitvi uporabe avtomatskega eksternega defibrilatorja, temeljih postopkov oživljanja ter spodbujanju prostovoljcev za pristop k projekta »prvi posredovalec«.

Predstavitev uporabe defibrilatorjev in temeljih postopkov oživljanja bodo po društvih in vaseh izvajale članice Rdečega križa Metlika, ki so osnove delovanja predstavile že po podpisu dogovora zbranim v muzeju.  Zdravstveni dom pa bo pripravil in v letu 2018 pristopil k projektu »prvi posredovalec«po programu Nujne medicinske pomoči.

(Foto: Brane Šuštaršič)