FOTO: Na OŠ Birčna vas kulturno pestro

FOTO: Na OŠ Birčna vas kulturno pestro

-
0 240

Petek pred podaljšanim koncem tedna, zaradi kulturnega praznika, so na Podružnici Birčna vas pripravili kulturni dan. Vsebine kulturnega dne so povezali s slovenskim kulturnim praznikom in projektom Erasmus +, v katerega je vključena naša šola.

V okviru projekta Erasmus + smo izvedli Starševski karierni dan. K sodelovanju smo povabili starše
naših učencev, ki so se povabilu prijazno odzvali in nam pripravili predstavitev treh poklicev.

G. Gregorčič je izvedel novinarsko delavnico, v kateri so učenci spoznali pripomočke, ki jih potrebuje
novinar, da lahko snema in piše prispevke za objavo v medijih. Učenci so tudi sami preizkusili kamero
in mikrofon ter pripravili material za video predstavitev naše šole.

G. Drašler je predstavil čebelarstvo in pripomočke, ki jih potrebuje za delo. Učenci so si lahko od blizu
ogledali panj in še marsikaj drugega. Povedali so, da je bila predstavitev čebelarjenja zelo zanimiva.
Na naše povabilo so se odzvali tudi vojaki iz Vojašnice Novo mesto, za kar je dala pobudo ga. Blatnik.
Učenci so se preizkusili na vojaškem poligonu, preverili, kakšno opremo potrebuje vojak, na obrazu
preizkusili maskirno barve in spoznali, na katerih področjih nam lahko vojska pomaga. Z ogledom
različnih filmov in po pogovorih z vojaki so ugotovili, da vojaki pomagajo ob vseh naravnih nesrečah,
sodelujejo pa tudi v primeru reševanja v gorah in drugje.

Poleg spoznavanja različnih poklicev smo obnovili tudi znanje o Francetu Prešernu. Za zaključek
dneva smo v telovadnici pripravili proslavo pred kulturnim praznikom z naslovom Ustvarimo boljši
jutri. Na proslavi so učenci predstavili svoje pesmi, zaigrali dramsko igro, zaplesali ples in igrali na
instrumente. Skupaj so tudi recitirali Prešernovo Zdravljico. Na povabilo staršem, da se nam na
proslavi aktivno pridružijo, sta se odzvala g. Pavel Klobučar in Blaž Hutevec. G. Klobučar je recitiral
nekaj svojih pesmi, Blaž Hutevec pa je skupaj z bratom Galom pripravil glasbeno točko. Blaž je igral na
harmoniko, Gal pa na kitaro. Proslava je prikazala, da se na majhni podružnični šoli skriva velik zaklad
– zaklad besed, melodij in gibov. Vse to je naš prispevek za boljši jutri.

Vsem, ki so kakorkoli prispevali k bogatemu programu kulturnega dne, se iskreno zahvaljujemo in se
veselimo tudi nadaljnjega sodelovanja.

učiteljice Podružnice Birčna vas