FOTO: Na OŠ Stopiče in Uživajmo v zdravju

FOTO: Na OŠ Stopiče in Uživajmo v zdravju

-
1 377

Na OŠ Stopiče so z letom 2016 zaključili s projektom Uživajmo v zdravju. Šola je edina šola v regiji, ki je sodelovala na tem mednarodnem projektu.

Učitelji, učenci in starši OŠ Stopiče ter obeh podružnic Dolž in Podgrad smo v letu 2016 sodelovali v projektu
“Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju,
gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju
neenakosti v zdravju” s krajšim delovnim naslovom »Uživajmo v zdravju«. Projekt je financiral norveški
finančni mehanizem, nosilec projekta v Sloveniji pa je bil Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ). V projekt je bilo
vključenih še 5 partnerjev: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Univerza v Ljubljani – Fakulteta za
šport in Pedagoška fakulteta, Inštitut Jožef Štefan Ljubljana, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Univerza v
Mariboru – Fakulteta za zdravstvene vede. Projekt je vodila ga. Irena Simčič, svetovalka za gospodinjstvo in
šolsko prehrano na ZRSŠ.

Ideja za izvedbo projekta je nastala kot odziv zdravstvenega in šolskega sektorja na porast problema
prekomerne hranjenosti in debelosti prebivalcev Slovenije. Namen projekta je soočenje s tem javno
zdravstvenim problemom v organizacijah na različnih ravneh (nacionalni, regijski in lokalni) ter oblikovanje
inovativnih trajnostnih in učinkovitih medsektorskih pristopov, ki bodo trend rasti debelosti postopno obrnili
v negativno smer.

V ta projekt smo se želeli vključiti zato, ker nas je pritegnila vsebina, saj tudi sami opažamo, da se današnja
mladina manj giblje in bolj nezdravo jé kot pred leti. Želeli smo torej prispevati k spremembi tega negativnega trenda.

Poglavitni cilj projekta je bil zagotoviti sistemsko povezavo med zdravstvenimi in izobraževalnimi
organizacijami ter lokalno skupnostjo v preventivni tim, ki bi po načelu koncepta skupnostnega pristopa v
ospredje postavljal posameznika in njegovo zdravje. Preventivni tim naj bi po svojih močeh in pristojnostih
zagotavljal skrb za zdrav življenjski slog ter predstavljal podporno okolje ljudem s prekomerno telesno težo ali debelostjo.

Izvajali smo dejavnosti s področja zdrave prehrane in telesne dejavnosti. V okviru projekta bomo staršem
omogočili dostop do spletne aplikacije SLOfit, kjer bodo lahko dostopali do podatkov svojih otrok o gibalnih
sposobnostih in morfoloških značilnostih, pridobljenih na podlagi rezultatov testiranja za športno vzgojni
karton. Med urami varstva smo že izvajali gibalni odmor, vsaj enkrat dnevno pa izvajamo tudi minuto za
zdravje. Dejavnosti so se in se še vedno izvajajo na matični šoli in obeh podružnicah na različnih površinah.
Vsaka izmed lokacij je opremljena s plakati, kjer je posamezna športna dejavnost natančno predstavljena
(navodilo za delo, potrebni pripomočki).

S področja zdrave prehrane smo izvedli dve delavnici v popoldanskem času za učence in starše. Seznanili so se z vsebnostjo živil, po receptih so pripravljali so zdrave jedi (namaze, domače sadne jogurte, zelenjavne tortice, ipd.) in aktivno sodelovali v različnih dejavnostih.

Kljub temu, da se je projekt uradno že zaključil, bomo z dejavnostmi nadaljevali vse do konca šolskega leta.
Naredili bomo načrt, da te dejavnosti vključimo v proces tudi v prihodnjem šolskem letu.
Šolski projektni tim: Helena Umek (vodja), Melita Štangelj, Brigita Prus, Andrej Murn, Ana Maresić Vidic

Projekt “Uživajmo v zdravju” je sofinanciran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma. Nepovratna sredstva Norveškega finančnega mehanizma v vrednosti 800 milijonov evrov so bila dodeljena Bolgariji, Češki, Cipru, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški in Sloveniji. Financiranje podpira programe in projekte na prednostnih področjih, ki so dogovorjena z vsako državo. Inovacije na področju zelene industrije, zajemanje in shranjevanje ogljika, raziskave in štipendije, dostojno delo in socialni dialog, javno zdravje in enakost spolov, zmogljivosti na področju sodstva in boj proti čezmejnemu kriminalu so ključna področja pomoči.

(foto: OŠ Stopiče)